Informacje o ćwiczeniach

 1 października 2013
-
 30 grudnia 2013
Dotyczy UTW:
Jastrzębie Zdrój
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku
przy Uniwersytecie Śląskim
ROK AKADEMICKI 2013/2014
 
Lektorat  z języka  angielskiego    prowadzony  przez  mgr  Grażynę  Supernak będzie  odbywał  się  w  tych  samych  dniach  i  godzinach  jak w zeszłym roku akademickim   (2012/2013).  Dotyczy  to grup, które  dotychczas  uczestniczyły  
w ćwiczeniach z języka angielskiego. W trakcie pierwszych spotkań grupowych  uzgodnione ze słuchaczami zostaną sprawy dotyczące poszczególnych grup.
 
Lektorat języka angielskiego
Zajęcia prowadzi mgr Grażyna Supernak
 
GRUPA POCZĄTKUJĄCA/ kontynuacja II                   WTOREK  GODZ. 11.00     
 
GRUPA  ŚREDNIOZAAWANSOWANA/kontynuacja-  WTOREK GODZ. 13.00 
 
GRUPA ZAAWANSOWANA/kontynuacja                  CZWARTEK GODZ. 11.00
 
GRUPA POCZĄTKUJĄCA/kontynuacja  III              CZWARTEK GODZ. 13.00
 
Lektorat z języka angielskiego prowadzony jest w budynku
 Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 2   Universitas Litterarum 
przy  ulicy Witczaka 3a
 „ MASNÓWKA”
 
Pierwsze zajęcia dla grup z wtorku rozpoczynają się w dniu
8 października (wtorek) w wyżej podanych godzinach.
 
Grupy czwartkowe pierwsze zajęcia rozpoczynają w dniu
10 października (czwartek) również w wyżej podanych godzinach.
 
Informatyka- zajęcia z obsługi komputera rozpoczną się po zebraniu się grup ćwiczeniowych. O terminie rozpoczęcia zajęć poinformujemy Państwa w ogłoszeniach przekazywanych słuchaczom przed środowymi wykładami. 
Ćwiczenia będą odbywały się  jest w budynku
 Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 2   Universitas Litterarum przy  ulicy Witczaka 3a
 „ MASNÓWKA”
 
pon., 2013-09-30 10:02 — admin