IPN prosi o udostępnienie materiałów z czasów Stalinogrodu

31
maja 
2017
Dotyczy UTW:
, Katowice

Szanowni Słuchacze

Instytut Pamięci Narodowej, z którym jako Koło Historyczne współpracujemy,
zwrócił się z prośbą o udostępnienie wszelkich  materiałów i pamiątek
z okresu kiedy Katowice nosiły nazwę Stalinogród.

Materiały po zeskanowaniu do zwrotu.
Można je dostarczyć bezpośrednio na ul. św. Jana 10, 
III piętro lub do biura UTW lub panu Jerzemu  Czogale.

czw., 2017-05-18 09:24 — krzysteczko