Materiały do czasopisma "Seniorzy " nr 13

 23 lipca 2020
-
 31 sierpnia 2020
Dotyczy UTW:
Katowice

Drogie Słuchaczki, Drodzy Słuchacze, Szanowni Państwo, 

zwracamy się z gorącą prośbą o przyjęcie naszego zaproszenia do podjęcia próby ocalenia od zapomnienia tego, co od kilku miesięcy doświadczamy i przeżywamy. Prosimy o przesłanie do naszej redakcji choć kilku zdań, swoich przemyśleń i refleksji, wiersza, opowiadania  lub innej osobistej formy wyrazu, która z pewnością będzie cennym świadectwem „naszych czasów”. Materiały prosimy nadsyłać w terminie do 31.08.2020  na  adres e-mailowy: utw.kce@us.edu.pl. Materiały te staną się podstawą naszego czaspoisma "Seniorzy" nr 13, które zawsze otrzymujecie Państwo w październiku.

Korzystając z okazji przesyłam Państwu  najcieplejsze myśli oraz życzenia zdrowia z nadzieją, że niebawem będziemy mogli się spotkać osobiście w murach naszego Uniwersytetu.

Łączę wyrazy wdzięczności oraz szacunku, 

dr Monika Sulik, 
Koordynator UTW

czw., 2020-07-23 11:16 — Piotrowska