Odbiór biletów do Teatru Śląskiego

 16 września 2017
-
 24 września 2017
Dotyczy UTW:
Katowice

Osoby, które zgłosiły chęć uczestniczenia w spektaklach organizowanych przez

Teatr Śląski w Katowicach informujemy o sposobie odbioru biletów.

 

Lista osób została przekazana do Teatru Śląskiego, bilety na Państwa nazwiska

zostaną przygotowane i będą one czekały w kasie Teatru Śląskiego na odbiór.

Przy odbiorze proszę powiedzieć, że to bilety dla Słuchaczy UTW.

Koszt biletu na którykolwiek ze spektakli to 20 złotych.

pon., 2017-09-11 14:28 — Piotrowska