Zapisy do UTW na rok akademicki 2024/2025

17
czerwca 
2024
Dotyczy UTW:
Katowice

ZAPISY STACJONARNE DO UTW (dla obecnych słuchaczy UTW)

ZAPISY INTERNETOWE DO UTW (dla obecnych słuchaczy UTW)

ZAPISY DLA NOWYCH SŁUCHACZY DO UTW


 

Szanowni Słuchacze!

Zapraszamy do zapisów stacjonarnych, dla dotychczasowych słuchaczy UTW,
na kolejny rok akademicki 2024/2025.

Zapisy stacjonarne będą trwać 
 od 17 czerwca 2024 r. do 25 lipca 2024 r.

W dniu zapisów należy mieć ze sobą legitymację słuchacza UTW oraz kartę płatniczą, aby uiścić opłatę wpisową na cały rok akademicki 2024/25,
w wysokości 100 zł.

Jeżeli komuś z Państwa, skończyły się miejsca na pieczątki w legitymacji, to w dniu przyjścia do biura, oderwiemy zdjęcie z Państwa legitymacji i ją Państwu oddamy. Jeśli chcą Państwo zachować tę legitymację w stanie nienaruszonym, to bardzo prosimy o dostarczenie nam, razem z Państwa legitymacją, nowego zdjęcia. 

Opłata za wyrobienie nowej legitymacji to 5 zł.

Jeżeli Państwo wyjeżdżacie i nie możecie przyjść do biura w wyznaczonych terminach, to spokojnie, ponieważ będziecie Państwo mogli się jeszcze zapisać, podczas trwania rekrutacji dla nowych słuchaczy UTW
tj. od 2 września do 26 września br. 


 

Zapraszamy do zapisów przez internet, na kolejny rok akademicki 2024/2025.

Zapisu przez Internet mogą dokonać tylko słuchacze kontynuujący edukację i posiadający ważną legitymację słuchacza UTW. 

Celem zapisania się do UTW, proszę kliknąć TUTAJ.

Zapisy internetowe rozpoczniemy
17 czerwca 2024 r. i potrwają one do 25 lipca 2024 r.

Warunkiem koniecznym zapisu internetowego jest dokonanie wpłaty 100,00 zł
na konto bankowe UTW nr 38 1050 1214 1000 0024 3019 4841

Prosimy Słuchaczy, aby wypełniając formularz przelewu bankowego, w polu „Tytuł” wpisać: imię i nazwisko, nr legitymacji, zapisy na rok 2024/25 (możliwość wpisania tylko do 40 znaków). Przykład poniżej:


 

Zapraszamy Państwa do zapisów na nasz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim!

Zapisy te będziemy prowadzić od 2 do 26 września br. w godzinach funkcjonowania biura tzn. poniedziałek - czwartek od godziny 8:00 do 14:00.
Biuro znajduje się w budynku Wydziału Humanistycznego (dawny Instytut Fizyki) przy ul. Uniwersyteckiej 4, pok. B0.28.

Warunki, które należy spełnić, aby zapisać się do UTW:

  • osobiste przyjście do biura, w w/w terminie (2-26.09.2024 r.)
  • miejsce zamieszkania: Katowice, 
  • posiadanie legitymacji emeryta, 
  • wypełnienie w biurze ankiety osobowej,
  • uiszczenie rocznej opłaty wpisowej w wysokości 100 zł (opłata bezzwrotna, uprawnia do korzystania z wykładów oraz do korzystania z zajęć uzupełniających, które są dodatkowo płatne).

Podstawową formą działalności dydaktycznej UTW są wykłady, które odbywają się dwa razy w tygodniu. 
UTW prowadzi również dla słuchaczy kursy (płatne dodatkowo) oraz organizuje wydarzenia kulturalne.  Zajęcia w UTW prowadzą nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Śląskiego, innych śląskich wyższych uczelni oraz wybitni praktycy, np. lekarze. 

Opłaty wpisowej można dokonać na trzy sposoby:

  • podczas zapisu w biurze UTW - OPŁATA KARTĄ PŁATNICZĄ (nie przyjmujemy gotówki),
  • przelewem na poczcie,
  • wpłata przelewem na konto bankowe UTW nr 38 1050 1214 1000 0024 3019 4841. Koniecznie należy wydrukować potwierdzenie przelewu, które okażą Państwo w biurze UTW w dniu zapisu.

Prosimy Państwa, aby wypełniając formularz przelewu bankowego, w polu „Tytuł” wpisać: imię i nazwisko, nr legitymacji, zapisy na rok 2024/25 (możliwość wpisania tylko do 40 znaków). Przykład poniżej:

W dniu zapisu otrzymacie Państwo tymczasowe zaświadczenie, które przez pierwszy rok będzie zastępowało legitymację słuchacza UTW. Po pierwszym roku, jeśli będziecie Państwo chcieli nadal być członkiem społeczności UTW, niezbędna będzie wymiana zaświadczenia na legitymację ze zdjęciem.

W razie dodatkowych pytań, zapraszam Państwa do kontaktu:
725 991 940 lub 32 359 21 22.

pon., 2024-06-17 12:42 — Piotrowska