3 Rybnickie Spotkania Teatralne Seniorów

13 MARCA 2019 w Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach odbyły się
3 Rybnickie Spotkania Teatralne Seniorów.

W spotkaniach tych po raz drugi udział wzięła
Grupa Teatralna naszego UTW 
przedstawiając bajkę dla dzieci
pt. „Dziewczynka z zapałkami”.
Zespół nasz otrzymał pamiątkowy dyplom oraz okolicznościową statuetkę.
Spotkania są okazją do zaprezentowania dorobku grupy teatralnej
oraz wymiany doświadczeń
a przede wszystkim twórczego zagospodarowania wolnego czasu seniorów.

Ta galeria powiązana jest z następującymi treściami: