Inauguracja roku akademickiego 2011/12 w grupie Sosnowiec

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2011/2012
w grupie Sosnowiec UTW w Uniwersytecie Śląskim

odbyła się 10 X 2011 roku o godz. 15:00 w pięknej auli WNoZ UŚ.
W uroczystości udział wzięli zawsze życzliwi przedstawiciele:

  • władz miasta w osobie Pana Prezydenta
  • uczelni (Dziekani: Wydz. NoZ , Wydz. Informatyki, Wydz. Filologicznego i kierownik UTW).
  • słuchacze UTW.

 

Uroczystość inauguracji zapoczątkowano odśpiewaniem hymnu ”Gaudeamus igitur”.

Po części oficjalnej powitań i życzeń na nowy rok akademicki wysłuchaliśmy bardzo interesującego wykładu inauguracyjnego o wspaniałej kobiecie-Polce, pierwszej kobiecie-laureatce nagrody Nobla
pt.: „Maria Skłodowska-Curie – kobieta niezwykła”,
który wygłosił: prof. zw. dr hab. Wiktor Zipper.

Dowiedzieliśmy się wielu szczegółów z jej bogatego i bardzo pracowitego życia naukowego, zawodowego i osobistego, które przyniosło takie wspaniałe owoce. Wspaniała postać w czasach w których żyła.