Wybory do samorządu - 30.01.2012r.

Wybory do samorządu UTW grupy Sosnowiec odbyły się w dniu 30 stycznia 2012 roku.
Spotkanie wyborcze odbyło się na auli WNoZ o godz 15:00.
Słuchacze odbierali karty wyborcze przed wejściem na aulę. Zebranie rozpoczęła Pani Kierownik UTW Helena Hrapkiewicz przedstawiła zadania jakie stają przed UTW w roku 2012 ogłoszonym Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Sprawozdanie z dotychczasowej działalności samorządu grupy Sosnowiec przedstawiły panie: Grażyna Ładoń i Sonia Słodczyk. Następnie odbyła się prezentacja kandydatów do Samorządu i Komisji Rewizyjnej.
Wybrano Komisję Skrutacyjną która czuwała nad prawidłowym przebiegiem wyborów i na koniec policzyła głosy.