Zwiedzamy Bibliotekę Uniwersytecką - CINiBA

Relacje  Słuchaczek  zwiedzających   Bibliotekę  Uniwersytecką :

       Pani Soni Loski    doc.    pdf   

  i  Pani Krystyny Grajewskiej  doc.   pdf

Więcej o CINiBA:       Gmach   oraz    Nagrody i wyróżnienia

W galerii wykorzystano zdjęcia ze strony intermetowej:

FOTOREPORTAŻ Przygotowanie zbiorów Biblioteki UŚ i Biblioteki Głównej UE do wolnego dostępu w CINiBA.

 

                    

Gmach Biblioteki nocą
Gmach Biblioteki nocą