Wolontariat

GRUPA  WOLONTARIUSZY.

O  NAS.

Jesteśmy  najmłodszą  grupą  w  strukturach  UTW. Działamy  od  kwietnia  2013 r.  Powstanie  naszej  grupy  było  możliwe  dzięki  współpracy  z  Towarzystwem Inicjatyw  Twórczych  „ę”  w  Warszawie.

NASZE  GŁÓWNE  ATUTY:

  • energia  do  działania,
  • duże  zaangażowanie  i  chęć  do  pracy  na  rzecz  słuchaczy  UTW 
  • oraz  dla  społeczności  lokalnej

NASZE  DZIAŁANIA:

  • pomoc   słuchaczom  UTW,  którzy  ze  względów  zdrowotnych  nie  mogą  regularnie  uczęszczać  na   zajęcia,
  • organizacja  akcji  „Podaj  dalej  książkę”,
  • porady  prawne  dla  słuchaczy,
  • współpraca  z  dziećmi  ze  świetlicy  środowiskowej;  czytanie  książek,  zabawy  ruchowe  grupowe  i  indywidualna  pomoc  w  nauce,
  • pomoc  w  organizacji  Dnia  Dziecka,  pieczenie  ciast,  wspólne  tańce,
  • udział  w  organizowaniu  imprezy  „Kuchnie  świata”
  • piknik  dla  mieszkańców  dzielnicy.

NASZE  PLANY:

      =     dalsze  działania   na  rzecz  słuchaczy  UTW,

      =    rozwijanie  działalności  wolontariackiej,

      =    powiększanie liczebności  grupy,

      =   kontynuacja  współpracy  ze  świetlicą środowiskową

                                           ZAPRASZAMY

   Wszystkich,  którzy  lubią  aktywność,  chcą  być  potrzebni  oraz  pomagać 

   innym  mimo  wieku  i  często  problemów  zdrowotnych.

              KONTAKT  Z  GRUPĄ  WOLONTARIUSZY  UTW:

We wtorek  w  godz.  13.00  do  15.00 

Instytut Matematyki
Katowice,  ul. Bankowa 14, sala 334 A, II piętro

 Tel.:  (32)  359 21 22;  725 991 940;  512 359 438