Wolontariat

GRUPA  WOLONTARIUSZY

O  NAS:
Jesteśmy  najmłodszą  grupą  w  strukturach  UTW. Działamy  od  kwietnia  2013 r.  Powstanie  naszej  grupy  było  możliwe  dzięki  współpracy  z  Towarzystwem Inicjatyw  Twórczych  „ę”  w  Warszawie.

NASZE  GŁÓWNE  ATUTY:

  • energia  do  działania,
  • duże  zaangażowanie  i  chęć  do  pracy  na  rzecz  słuchaczy  UTW, 
  • oraz  dla  społeczności  lokalnej.

NASZE  DZIAŁANIA:

  • pomoc   słuchaczom  UTW,  którzy  ze  względów  zdrowotnych  nie  mogą  regularnie  uczęszczać  na   zajęcia,
  • organizacja  akcji  „Podaj  dalej  książkę”,
  • porady  prawne  dla  słuchaczy,
  • współpraca  z  dziećmi  ze  świetlicy  środowiskowej;  czytanie  książek,  zabawy  ruchowe  grupowe  i  indywidualna  pomoc  w  nauce,
  • pomoc  w  organizacji  Dnia  Dziecka,  pieczenie  ciast,  wspólne  tańce,
  • udział  w  organizowaniu  imprezy  „Kuchnie  świata”
  • piknik  dla  mieszkańców  dzielnicy.

NASZE  PLANY:

      =   dalsze  działania   na  rzecz  słuchaczy  UTW,
      =   rozwijanie  działalności  wolontariackiej,
      =   powiększanie liczebności  grupy,
      =   kontynuacja  współpracy  ze  świetlicą środowiskową

 

ZAPRASZAMY wszystkich,  którzy  lubią  aktywność,  chcą  być  potrzebni  oraz  pomagać  innym  mimo  wieku  i  często  problemów  zdrowotnych.

Przedstawiciel Samorządu ds. wolontariatu:
Pani Sonia Mazgaj