Długość życia mieszkańców województwa śląskiego w świetle danych statystycznych

Data

Wykładowca

Temat

1.02.2017

Jolanta Włodarska, Jolanta Pacek

 Długość życia mieszkańców województwa śląskiego w świetle danych statystycznych

     Misją Głównego Urzędu Statystycznego jest dostarczanie wiarygodnych danych na podstawie zebranych informacji. GUS posiada 16 oddziałów regionalnych we wszystkich województwach. Zadaniem GUS jest organizowanie i przeprowadzanie rzetelnych i pełnych badań statystycznych zgodnie z ustalonym programem tych badań. Są 3 źródła pozyskiwania tych danych: od osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą, poprzez ankiety i ze źródeł administracji państwowej i publicznej. Od 2009 r. dane są zbierane elektronicznie. Pierwszy spis powszechny w Polsce został przeprowadzony w 1789 roku, ostatni w 2011 roku.

     Słowo "demografia" pochodzi z języka greckiego od słów "demos" - lud i "grafos" - pisać (dziedzina nauki zajmująca się powstawaniem, życiem i przemijaniem społeczności ludzkiej).

Na Śląsku występuje największe skupisko ludności na 1 km kw. (w całej Polsce 123 osoby, na Śląsku 371 osób). Jesli chodzi o feminiazję i przyrost naturalny nie ma większych różnic między średnią ogólnopolską a Śląskiem (107 kobiet przypada na 100 mężczyzn, a przyrost waha się w granicach 0,7). Podobnie sprawa wygląda z tzw. obciążeniem demograficznym (na 100 osób w wieku produkcyjnym - od 18 do 64 lat na Śląsku przypada 60 osób w wieku nieprodukcyjnym, czyli od 0 do 18 lat i powyżej 65 lat, a w Polsce ta dana wynosi 61 lat). Poza prognozami dotyczącymi starzenia się społeczeństwa (obecnie średnia wieku na Śląsku to 38 lat, a w 2050 to 53,4 lata, zmieniszenie liczby urodzeń i utrzymanie na niezmiennym pozimie liczby zgonów), niepokojacym zjawiskiem jest migracja osób ze Śląska, najczęściej do wojewodztw małopolskiego i mazowieckiego. Te czynniki powodują, że na Śląsku, podobnie jak w całej Polsce, mamy do czynienia ze starzeniem się społeczeństwa. Warto zapoznać się ze szczegółowymi danymi w tym zakresie na stronach GUS (www.stat.gov.pl).

 

Opracowała: Ewa Pytasz