GRUZJA 9 - 17.05.2016

1 Charuba Wacława
2 Dłutko Barbara
3 Jaworek Danuta
4 Kuźnia Ilona
5 Malczewska Jachna Ilona
6 Mączka Stefania
7 Orda Lidia
8 Wieczorek Irena
9 Wróbel Andrzej
10 Zacłona Krystyna