INFORMACJE I ZASADY PRZEBIEGU KONKURENCJI ORAZ PUNKTACJI

INFORMACJE  I  ZASADY

PRZEBIEGU KONKURENCJI  ORAZ  PUNKTACJI

I UNIWERSJADY UTW W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

pod patronatem Prezydenta Miasta Świętochłowice

Dawida  Kostempskiego
    w dniu 10. X. 2015 r.

 

Rywalizacja sportowa odbędzie w dniu 10.10.2015 r. na obiektach sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”, na basenie krytym Szkoły Podstawowej nr. 1 w Świętochłowicach - Piaśnikach  przy ul. Zubrzyckiego 38 oraz strzelnicy sportowej przy ul. Metalowców.
Zapraszamy do udziału w następujących pięciu konkurencjach:
1. Kajakarstwo,
2. Pływanie,
3. Speedrower (wyścigi rowerowe na torze żużlowym stadionu OSiR Skałka)
4. Strzelectwo,
5. Tenis stołowy
z uwzględnieniem kategorii płci i wieku (szczegóły podajemy w opisie poszczególnych
     konkurencji).
 
Zakładamy możliwość startu tej samej osoby w 2 konkurencjach pływackich (styl klasyczny i dowolny), strzeleckich oraz w grach singlowych i deblu turnieju tenisa stołowego.
 
Potwierdzeniem udziału w Uniwersjadzie będzie przesłanie imiennego wykazu zawodników      w poszczególnych konkurencjach na formularzach zgłoszeniowych (w postaci tabel załączonego  arkusza Excel) drogą elektroniczną na adres utw.swce@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 25.09.2015 r.
Warunkiem uczestnictwa jest także informacja na temat ogólnej liczby osób reprezentującej Uniwersytet (w tym kibiców) oraz dokonanie wpłaty na rachunek UTW w Świętochłowicach -   BZWBK: Nr 30 1090 1812 0000 0001 1682 5023, sumy stanowiącej wielokrotność kwoty 20 zł, stosownie do liczby zgłoszonych uczestników (zawodnicy i kibice).
W ramach wniesionej opłaty zapewniamy 3 poczęstunki: serwis kawowy z ciastem, ciepłe danie w porze obiadowej oraz kiełbaski przy ognisku.
Uroczyste otwarcie imprezy planujemy na godz. 10-tą.
Program szczegółowy prześlemy Państwu w terminie późniejszym.
 
Klasyfikacja medalowa ma charakter indywidualny, a łączna suma punktów uzyskanych przez reprezentantów we wszystkich konkurencjach stanowić będzie o miejscu UTW w końcowym rankingu Uniwersjady. Przyjęte założenia punktacji prezentowane w poniższym zestawieniu mają charakter przykładowy.
- miejsce     1  -  7 pkt 
2  -  6 pkt
3  -  5 pkt
4  -  4 pkt
5  -  3 pkt
6  -  2 pkt
7  -  1 pkt
8  -  0 pkt
 
     Przebieg poszczególnych konkurencji uwarunkowany jest liczbą zgłoszonych zawodników
 i przedstawiony zostanie przez sędziów głównych przed rozpoczęciem zawodów.
Przewidywany czas trwania wszystkich konkurencji 3 - 4 godzin.
 
 
I. Kajakarstwo - wyścig na dystansie 100 m
 
- w kategorii kobiet i mężczyzn,
- w dwóch grupach wiekowych (gr. I - do 60 lat, gr. II powyżej 60 lat).
- reprezentacja UTW może liczyć łącznie 4 osoby - po dwie w każdej kategorii wiekowej
   (kobieta i mężczyzna).
- ilość startujących w jednym „wyścigu” - 2 - 3 osób – zależnie od ilości zgłoszonych
   zawodników; o zajęciu konkretnego miejsca decyduje czas uzyskany przez zawodnika.
- miejsce – przystań OSiR Skałka.
 
II. Pływanie - styl klasyczny i dowolny na dystansie 50 m (dwie długości basenu);
 
konkurencja odbędzie się:
- w kategorii kobiet i mężczyzn,
- w dwóch grupach wiekowych (gr. I - do 60 lat, gr. II powyżej 60 lat).
- pływacka reprezentacja UTW może liczyć nie więcej niż 8 osób - uwzględniając kategorie
  wiekowe i konkurencję w dwóch stylach pływackich.
- ilość startujących w jednym „biegu” - 3 - 4 osób - zależnie od ilości zgłoszonych zawodników;
  (basen liczy 6 torów); o zajęciu konkretnego miejsca decyduje czas uzyskany przez zawodnika.
- miejsce - basen kryty przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Zubrzyckiego 38
 
III. Speedrower (wyścig rowerowy) na dystansie ok. 800 m (dwa okrążenia stadionu)
 
- w kategorii kobiet i mężczyzn,
- w dwóch grupach wiekowych (gr. I - do 60 lat, gr. II powyżej 60 lat).
- reprezentacja UTW może liczyć łącznie 4 osoby - po dwie w każdej kategorii wiekowej
  (kobieta i mężczyzna).
  - ilość startujących w jednym „biegu” - 2 - 4 osób - zależnie od ilości zgłoszonych zawodników; 
    o zajęciu konkretnego miejsca decyduje czas uzyskany przez zawodnika.
 
IV.  Strzelectwo sportowe w kategoriach:
 
- pistolet pneumatyczny
- karabinek sportowy
- konkurencja zakłada odrębną rywalizację dla kobiet i mężczyzn
- drużyna winna liczyć 2 - 4 osób (2 mężczyzn i 2  kobiety).
  zawody składać się będą z dwóch konkurencji – strzelanie z pistoletu pneumatycznego i strzelanie
  z karabinku pneumatycznego na odległości 10 m do tarcz.
- ilość startujących jednocześnie w jednej konkurencji (z podziałem na płeć) - 2 osoby w
  pistolecie i dwie osoby w karabinku.
- system rozgrywek – strzelanie na punkty zgodnie z przepisami PZSS (dokładny regulamin
  konkurencji strzeleckich będzie przesłany w terminie późniejszym),
- każdy zawodnik oddaje 13 strzałów do jednej tarczy z czego trzy najgorsze nie są wliczane do
   sumy punktów danego zawodnika (strzelnica posiada lunety do obserwacji przestrzelin, nie jest
  więc konieczne sprawdzanie serii próbnej) miejsce danego zawodnika zależne jest od sumy
  punktów jakie uzyskał w strzelaniu.
- miejsce - kryta strzelnica sportowa przy ul. Metalowców, uczestnicy tej dyscypliny ze względu na
  odległość będą przewiezieni na obiekt samochodami.
 
V. Tenis stołowy
 
- konkurencja indywidualna odbędzie się odrębnie w kategorii kobiet i mężczyzn;
- w turnieju deblowym dopuszcza się udział par żeńskich, męskich i mieszanych.
- reprezentacja może liczyć nie więcej niż 4 osoby (dwie w grach singlowych i dwie w turnieju par; w grze deblowej parę tworzyć mogą także uczestnicy turnieju singlowego).
- system rozgrywek pucharowy (zwycięzca awansuje do kolejnej rundy), do chwili wyłonienia 
   miejsc I - III; gra toczy się do dwóch wygranych setów,
- zawody odbywają się równolegle na 3 stołach,
- miejsce - pawilon dyrekcji OSiR Skałka, ul. Bytomska
 
Reprezentacja każdego UTW w proponowanych konkurencjach, liczyć może do 24 zawodników.
 
Ze sportowym pozdrowieniem
      ORGANIZATORZY