KONKURS FOTO

Konkurs Fotograficzny

„Katowicki Senior za obiektywem i w obiektywie”
Konkurs skierowany jest do mieszkańców Katowic ,którzy ukończyli 60 lat.
Organizatorem jest Stowarzyszenie FAMI.LOCK, koordynator programu „Aktywny Senior 60+”. Szczegóły na stronie www.aktywni-seniorzy.info .
Celem konkursu jest zaangażowanie Seniorów, odkrycie Ich talentów artystycznych w dziedzinie fotografii, zmotywowanie do podejmowania zadań twórczych i rozwijanie wrażliwości artystycznej.
Tematem nadsyłanych na konkurs prac mogą być ważne wydarzenia z życia Autora – seniora, jego Rodziny lub przyjaciół, portrety, autoportrety, fotografia krajobrazowa lub inne.
Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją niniejszego projektu zgodnie z obowiązujący prawem.
R E G U L A M I N :
1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Katowic, którzy ukończyli 60 lat i przesłali autorskie zdjęcie wykonane w 2016 roku na w/w temat.
2. Przesłanie zdjęć jest potwierdzeniem przez uczestnika faktu, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
3. Jeden uczestnik może łącznie nadesłać 3 zdjęcia czarno-białe, kolorowe lub w sepii.
4. Zdjęcia powinny być wykonane na papierze matowym w formacie 20cm/30cm.
5. Podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz opatrzone rokiem urodzenia prace, należy nadsyłać drogą pocztową lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” na adres Stowarzyszenia FAMI.LOCK 40-096 Katowice ul. 3 Maja 11 /Punkt Konsultacyjny/.
6. Zdjęcia komputerowo modyfikowane będą automatycznie odrzucone.
7. Prace należy przesłać do 10 września 2016r.
8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi po 20 września 2016, a prezentacja laureatów 26.09 .2016 w ramach obchodów na „II KATOWCKIEGO DNIA AKTYWNEGO SENIORA”.
9. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody i prezentacja w holu Teatru Bez Sceny Andrzeja Dopierały w Katowicach ul. 3 Maja 11.