Konkurs literacki

Konkurs Literacki
„MOJE SZCZĘŚLIIWE CHWILE”

Drodzy Seniorzy!

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie literackim.
Przelejcie na papier swoje wspomnienia i doświadczenia dzieląc się z nami swoimi szczęśliwymi chwilami bo „Życie jest piękne!”
Zasady uczestnictwa w konkursie – Regulamin
1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Katowic, którzy ukończyli 60 lat.
2. Forma: opowiadanie lub wiersz.
3. Praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną, napisaną w języku polskim, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach literackich.
4. Jeden autor może nadesłać 1 utwór w kategorii OPOWIADANIE i maksymalnie 2 wiersze
5. Opowiadanie zgłoszone do konkursu nie może przekraczać 3 stron maszynopisu, dla wierszy nie ma limitu
6. Termin i sposób składania prac do 10 września 2016 roku.
Wersję papierową należy dostarczyć pod adresem: Stowarzyszenie FAMI.LOCK. Katowice ul 3 Maja 11 - osobiście lub pocztą .
Wersję elektroniczną na adres ewade55@o2.pl z dopiskiem konkurs literacki.
7. Jury Konkursu
Jury zostanie powołane przez Organizatora tj. Stowarzyszenie FAMI.LOCK.
Kryteria oceniania:
- twórczy charakter utworu
- poziom literacki pracy
- poprawność stylistyczna i językowa
- samodzielność i oryginalność
- ogólna estetyka pracy
8. Nagrody
Dla zwycięzców i wyróżnionych przewidziane są nagrody i dyplomy. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas II Katowickiego Dnia Aktywnego Seniora.
Decyzja Jury nie podlega odwołaniu.
9. Postanowienia końcowe:
- nadsyłając pracę, Autor zgadza się – jeśli to konieczne – na niezbędne poprawki redaktorskie w utworze.
- Autor wyraża zgodę na późniejsze upublicznienie utworu na stronie internetowej Programu „Aktywni Seniorzy 60+” i prezentację na uroczystości wręczenia nagród.
- biorąc udział w Konkursie uczestnik akceptuje jego Regulamin.
- nadesłane prace nie będą zwracane.

 

Organizator