Lista słuchaczy zapisanych na wycieczkę: 7. W GÓRACH CZESKIEJ REPUBLIKI

Stan zapisu na dzień 22.04.2015

19.05. WTOREK   22.05. PIĄTEK
               
1 Bednarczyk Urszula   Bałycz Lilla  
2 Blachnicka Joanna   Bartkowiak Halina
3 Borkowska Danuta   Bień Eugeniusz  
4 Buczek Elżbieta     Brol Joanna  
5 Czapka Karin     Długosz Wanda  
6 Ćwiklińska Halina     Drobniak-Bodzyńska Zuzanna
7 Danch Alojzy     Dura Marianna  
8 Danch Urszula     Dziaczkowska Krystyna
9 Dominiczewska Urszula   Dziarmaga Barbara
10 Graf Jerzy     Glodek Maria  
11 Graf Lucyna     Gornowicz Hildegarda
12 Gwóźdź Jerzy     Hudy Małgorzata  
13 Gwóźdź Maria     Jagoda Aniela  
14 Hauza Anna     Jagoda Ryszard  
15 Herba Barbara     Jasińska Elżbieta  
16 Hrapkiewicz Helena   Kempa Irena  
17 Jagiełło Mirosława   Klama Daniela  
18 Jaworska-Mendrek Halina   Kluba Janina  
19 Kaczor Natalia     Kluza Barbara  
20 Kapitan Maria     Kluza Jan  
21 Kawka Włodzimierz   Kocur Irena  
22 Kluczna Zofia     Kocur Piotr  
23 Konik Ewa     Kossowska Ewa  
24 Korus Maria     Kostecka Danuta  
25 Krzysteczko Joanna   Kramza Bogusława
26 Lewandowska-Wrona Ewa   Kupczak Grażyna  
27 Markiewicz Gabriel   Kuźnicka Irena  
28 Miłkoś Ilona     Limańska Danuta  
29 Minoł Urszula     Loska Sonia  
30 Motyka Stanisława   Ławrocka Teresa  
31 Nawrot Alicja     Malcharek Genowefa
32 Nawrot Irena     Markiewicz Gabriel
33 Nieroba Teresa     Markiewka Luiza    
34 Nit Stefania     Molenda Elżbieta  
35 Pociupana Anna     Nowak Leon  
36 Przystupa Bożena   Nowak Maria  
37 Psujka Urszula     Nowakowska Helena
38 Ptak Gabriela     Olszówka Antonina
39 Rasińska Barbara     Pajor Dorota  
40 Roter Ilona     Palus Helena  
41 Rył Małgorzata     Piecha Stefania  
42 Sass Andrzej     Podlejska Jolanta  
43 Sawka Halina     Porwoł Halina  
44 Siekanowicz-Płaza Danuta   Snopek Krystyna  
45 Skop Wanda     Sojecka Elżbieta  
46 Sroka Krystyna     Sojka Celina  
47 Stambuła Elżbieta     Spyt Joanna  
48 Szarawara Elżbieta   Studencka Joanna
49 Szczygieł Maria     Studencki Marian  
50 Szczygieł Romana   Student Lucyna  
51 Szota Danuta     Tatarczyk Krystyna
52 Szuda Krystyna     Urban Barbara  
53 Szumilas Danuta     Wawrzak Halina  
54 Szymańska Krystyna   Wąs Teresa  
55 Szywacz Halina     Wicher Henryka  
56 Woś Maria     Włosik Barbara  
57 Woś Stanisław     Włosik Teresa  
58 Wójciak Brygida     Woch Katarzyna  
59 Wójciak Władysław   Wysocka Olga  
60 Wójcik Bronisława   Zapłotna Marcela  
61 Zacharzewska Małgorzata   Zotscher Gabriela  
62 Zielińska Danuta          
63 Ziółek Ewa          
               

Ilość osób na wycieczkach do Czeskiej Republiki jest ograniczona do ilości miejsc
w autokarze. Osoby, które nie znajdą się na liście wyjeżdżających a wpłaciły zaliczkę, dostaną zwrot 10 zł /w przypadku minimum 35 osób będzie możliwy trzeci wyjazd w innym terminie /.