„Listę osób zakwalifikowanych na wycieczki UTW – ATUT 2016 r”

  LISTA OSÓB NA WYCIECZKI  UTW-ATUT 2016 R.
                               
  Nazwisko i imię nr zgłosz.                  NUMERY WYCIECZEK        
      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   PLN
1 Sass Andrzej 3     1   1 1       1   4 80
2 Stypińska-Wanderska Krystyna 4     1         1       2 60
3 Ćwiklińska Halina 5             1 1     1 3 70
4 Bara Franciszek 6               1       1 50
5 Wójcik Bronisława 7 1 1   1 1 1   1   1   7 150
6 Kluczna Zofia 8   1 1       1       1 4 40
7 Porwoł Halina 12     1                 1 10
8 Zotscher Gabriela 13     1 1   1     1   1 5 50
9 Siekanowicz-Płaza Danuta 14     1     1 1     1 1 5 50
10 Rudnicka Ewa 15     1     1 1   1 1 1 6 60
11 Szarawara Elżbieta 16 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 10 140
12 Ziółek Ewa 17   1 1 1 1 1 1   1 1 1 9 130
13 Sawka Halina 18     1 1   1       1   4 40
14 Buczek Elżbieta 19     1 1     1   1 1 1 6 60
15 Garbacz Elżbieta 20 1 1                   2 20
16 Żelezik Regina 21     1 1   1 1   1     5 50
17 Prasełek Barbara 22       1               1 10
18 Sosnowska Maria 23       1   1 1   1 1 1 6 60
19 Motyka Stanisława 24           1 1     1 1 4 40
20 Szczygieł Maria 25         1 1 1 1   1 1 6 140
21 Pisarek Krystyna 26           1 1     1   3 30
22 Palion Krystyna 27           1 1     1   3 30
23 Korus Maria 28 1   1 1           1   4 40
24 Olszówka Antonina 29 1   1 1           1   4 40
25 Wawrzak Halina 30 1   1       1   1 1   5 50
26 Koterwa Zofia 31 1   1       1   1 1   5 50
27 Limańska Danuta 32 1   1       1     1 1 5 50
28 Piecha Stefania 33 1   1             1 1 4 40
29 Limańska Jolanta 34   1 1     1       1 1 5 50
30 Sieroń Urszula 35   1     1 1 1 1       5 130
31 Presnal Kazimiera 36   1         1       1 3 30
32 Prentkowska Irena 37   1     1 1 1 1     1 6 140
33 Polaczek Urszula 38       1   1 1         3 30
34 Pietrasz Józefa 39   1       1 1     1   4 40
35 Machowska Genowefa 40           1 1         2 20
36 Pociupana Anna 41 1   1     1   1       4 80
37 Dziaczkowska Krystyna 42     1 1   1 1     1 1 6 60
38 Kossowska Ewa 43             1 1     1 3 70
39 Długosz Wanda 44             1 1     1 3 70
40 Locińska Elżbieta 45   1 1 1           1 1 5 50
41 Zielińska Danuta 46   1 1 1   1       1   5 50
42 Bednarczyk Urszula 47 1   1     1           3 30
43 Hytry Jadswiga 48 1                     1 10
44 Kocur Irena 49           1   1       2 60
45 Kocur Piotr 50           1   1       2 60
46 Snopek Krystyna 51 1   1             1 1 4 40
47 Stachurska Brygida 52 1                   1 2 20
48 Berger Grażyna 53           1 1     1   3 30
49 Mroncz Helena 54           1 1     1   3 30
50 Szyjka Renata 55           1       1   2 20
51 Gąsior Stefania 56           1 1     1 1 4 40
52 Organiściak Maria 57 1           1   1   1 4 40
53 Szywacz Halina 58           1       1 1 3 30
54 Jasińska Elżbieta 59 1     1   1       1 1 5 50
55 Żurkowska Krystyna 60                   1 1 2 20
56 Skierska Karin 61 1   1     1         1 4 40
57 Kubera Aniela 62           1 1     1   3 30
58 Kalocińska Ewa 63             1 1     1 3 70
59 Burakowska Teresa 64             1 1     1 3 70
60 Nieroba Teresa 65 1 1 1 1   1 1   1 1 1 9 90
61 Kempa Irena 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 190
62 Iwanow  Jadwiga 67       1   1 1       1 4 40
63 Kik Marian 68         1     1       2 100
64 Kik Irena 69         1     1       2 100
65 Stolarek Krystyna 70             1   1     2 20
66 Chrobok Ewa 71                   1   1 10
67 Woch Katarzyna 72     1 1   1     1     4 40
68 Cedzik Anna 73     1 1     1         3 30
69 Wodarczyk Halina 74       1   1         1 3 30
70 Sornek Blandyna 75       1   1           2 20
71 Świtała Ewa 76 1   1         1 1 1 1 6 100
72 Kempa Helena 77 1   1         1 1 1 1 6 100
73 Miszok Urszula 78                   1   1 10
74 Sieroszewska Irena 79 1                 1 1 3 30
75 Kłosowska Irena 80     1           1     2 20
76 Nitsche Irena 81 1                     1 10
77 Szymann Anna 82 1       1   1 1       4 120
78 Jagiełło Mirosława 83       1   1 1         3 30
79 Włosik Teresa 84     1 1   1 1         4 40
80 Ramos Bogusława 85     1 1   1 1         4 40
81 Włosik Barbara 86     1 1   1 1         4 40
82 Sojka Celina 87     1 1   1 1         4 40
83 Rył Małgorzata 88   1 1 1         1   1 5 50
84 Święcka-Jarzyńska Eugenia 89               1   1   2 60
85 Jarzyński Zdzisław 90               1   1   2 60
86 Wróbel Andrzej 91               1       1 50
87 Chojnicka-Papis Elżbieta 92     1       1     1   3 30
88 Banaszak Hanna 93 1 1 1 1       1 1 1   7 110
89 Karczewska Teresa 94 1       1   1     1 1 5 90
90 Paszek Wanda 95   1           1 1     3 70
91 Szary Krystyna 96               1 1     2 60
92 Psujka Urszula 97   1           1 1     3 70
93 Dej Aleksandra 98 1               1   1 3 30
94 Kaczmarczyk Bogumiła 99 1       1             2 60
94 Wojtyczok Halina 100               1       1 50
95 Górecki Adam 101     1               1 2 20
96 Górecka Urszula 102     1               1 2 20
97 Karcz Anna 103     1 1             1 3 30
98 Nawrot Alicja 104               1     1 2 60
99 Bielecka-Ćwiertka Teresa 105 1       1     1       3 110
100 Sojecka Elżbieta 106 1       1     1       3 110
101 Czapka Karin 107 1       1     1       3 110
102 Dudzicz Grażyna 108 1       1     1       3 110
103 Kluza Barbara 109               1       1 50
104 Kluza Jan 110               1       1 50
105 Kuźnicka Irena 111       1               1 10
106 Spyra Helena 112       1               1 10
107 Kluba Janina 113       1               1 10
108 Spyt Joanna 114 1 1 1 1         1   1 6 60
109 Szymańska Krystyna 115 1     1               2 20
110 Drobniak-Bodzyńska Zuzanna 116 1 1 1 1               4 40
111 Stambała Elżbieta 117 1     1               2 20
112 Nawrocka Maria 120       1               1 10
113 Miłkoś Ilona 122   1                   1 10
114 Rokosa Halina 123 1                     1 10
115 Szwej Zofia 124 1                     1 10
116 Urban Barbara 125               1       1 50
117 Skop Wanda 126   1   1         1     3 30
118 Woś Maria 127 1 1   1       1 1     5 90
119 Wos Stanisław 128 1 1   1       1 1     5 90
120 Kramza Bogusława 129 1     1               2 20
121 Brol Joanna 130 1     1               2 20
122 Nowak Maria 131   1             1     2 20
123 Nowak Leon 132   1             1     2 20
124 Broda Teresa 133 1     1               2 20
125 Meryn Teresa 134   1                   1 10
126 Wysocka Olga 135   1                   1 10
127 Duży Joanna 136   1     1             2 60
128 Glodek Maria 137 1                     1 10
129 Matuszek Joanna 138 1               1     2 20
130 Konik Ewa 139   1             1     2 20
131 Herba Barbara 140   1             1     2 20
132 Student Lucyna 141                 1     1 10
133 Ptak Gabriela 142                 1     1 10
134 Wicher Henryka 143         1             1 50
135 Nawrot Irena 145               1       1 50
136 Szymiczek Cecylia 153   1                   1 10
137 Jarecka Krystyna 154   1             1     2 20
138 Kaczor Natalia 157   1           1       2 60
139 Gwóźdź Maria 164   1             1     2 20
140 Gwóźdź Jerzy 165   1             1     2 20
141 Borkowska Danuta 166                 1     1 10
142 Sroka Krystyna 167         1     1 1     3 110
143 Szczygieł Romana 168         1     1 1     3 110
144 Dobkiewicz-Clemens Krystyna 170                 1     1 10
145 Bielak Emilia 174                 1     1 10
146 Pisarczyk Janina 175   1     1     1 1     4 120
147 Stypka Stanisława Danuta 176   1             1     2 20
148 Krysowska Alina 177   1                   1 10
149 Gajur Henryk 178   1                   1 10
150 Klama Danuta 179   1     1       1     3 70
151 Nit Stefania 181   1                   1 10
152 Kapitan Maria 185   1                   1 10
153 Dura Marianna 186   1                   1 10
154 Kużnia Ilona 190   1     1             2 60