OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z WYCIECZEK UTW

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z WYCIECZEK UTW
ogłoszone na spotkaniu Klubu Podróżnika 2.03.2017r.

  1. WYCIECZKI KRAJOWE.

1.Zgłoszenia danych osobowych wg regulaminu i wpłaty wyłącznie gotówkowe na wycieczki  przyjmowane są w terminach ogłaszanych w komunikatach przed wykładami w środy oraz na stronie internetowej w zakładce KLUB PODRÓŻNIKA.

2. Wycieczki kilkudniowe zgłaszane są wcześniej na kartkach z danymi osobowymi, natomiast wpłaty zaliczek w wysokości 100 zł w ogłaszanych terminach.

3.INFORMACJE O ODWOŁANIU WYCIECZKI PODAWANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE  W KOMUNIKATACH PRZED WYKŁADAMI W ŚRODY I NA STRONIE INTERNETOWEJ JAK RÓWNIEŻ W CZASIE DYŻURÓW W POK.350 W ŚRODY GODZ.14.30 – 15.30.

MOŻNA RÓWNIEŻ ZADZWONIĆ DO BIURA UTW W GODZINACH URZĘDOWANIA.

       II. WYCIECZKI ZAGRANICZNE.

1.Zapisy na wycieczki dokonywane są wyłącznie w oparciu o dostarczone pełne dane osobowe – brak wszystkich danych eliminuje z zapisu.

2. Brak podpisania umowy w wyznaczonym terminie powoduje wykreślenie z listy uczestników.

3. Wyjazdy wyłącznie z ważnym paszportem.

4. Dojazdy na lotniska tylko zbiorowe.

5.Nieterminowa wpłata rat powoduje skreślenie z listy i obciążenie kosztami.