Podsumowanie Konkursu Fotograficznego

W dniu 25.09.2012 Komisja Konkursowa w składzie:

 1. Prof. dr hab. Irma Kozina - Przewodnicząca
 2. Fotografik Maciej Stobierski - Członek
 3. Dr Wojciech Beblo - Członek
 4. Dr Helena Hrapkiewicz - Członek

dokonała oceny i posumowania prac konkursu.

Do konkursu zgłosiło się 8 słuchaczy UTW, którzy zgodnie z regulaminem nadesłali swoje prace - zestaw zdjęć, a mianowicie byli to:

 1. Sęk Danuta
 2. Sawka Halina
 3. Bara Franciszek
 4. Ćwiklińska Halina
 5. Wirkus Alfred
 6. Kwill Marianna
 7. Krzysteczko Joanna
 8. Skorupska Irena.

Szczególną uwagę Komisji zwróciła praca nr 2 za spójność kompozycji i tematykę całego zestawu zdjęć oraz staranność i technika wykonania zdjęć.

Kolejna to praca nr 8 - o zwięzłej tematyce z ciekawymi refleksjami świetlnymi.

Następne pozycje to z zestawu 1 zdjęcie nr 1 i z zestawu 4 zdjęcie nr 5.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymali bony towarowe do realizacji w EMPIK Katowice.