Program - Interdyscyplinarna konferencja naukowa: Między Śląskiem a Wileńszczyzną

Interdyscyplinarna konferencja naukowa:

Między Śląskiem a Wileńszczyzną

Katowice, 22-23 września 2016 r.

pod patronatem:

Marszałka Województwa Śląskiego Pana Wojciecha Saługi

i

JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka

Miejsce obrad:

Aula im. Waleriana Pańki, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, Katowice,

ul. Bankowa 14

Organizatorzy: Uniwersytet Śląski w Katowicach

                       Stacja Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach

                        Biblioteka Śląska

 

Rada Programowa konferencji:

prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś,  prof. zw. dr hab.Tadeusz Bujnicki,  prof. zw. dr hab.  Krystyna Heska-Kwaśniewicz,  prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna, dr hab. Anna Szawerna-Dyrszka,  prof. UŚ, dr hab. Zygmunt Woźniczka,  prof. zw. dr hab.  Jerzy Wyrozumski,  prof. zw. dr hab. Marek Zrałek

Program konferencji:

22 września 2016 r.

godz. 9.30:  Otwarcie konferencji  przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

 prof. zw. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka i Kierownika Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności  w Katowicach prof. zw. dr. hab. Marka Zrałka

godz. 10.00 - 15.30 - Związki Ziemi Wileńskiej i Górnego Śląska przed II wojną światową

godz. 10.00-12.15 – I sesja – moderator: prof. zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz

 1. prof. zw. dr hab. Tadeusz Bujnicki (Uniwersytet Warszawski): Śląsk w literaturze i publicystyce międzywojennego Wilna (wybrane zagadnienia).
 2. prof. zw. dr hab. Andrzej Linert (Uniwersytet Jagielloński): Górnośląskie fascynacje dyrektora teatru wileńskiego.
 3. dr hab. Henryka Ilgiewicz (Instytut Badań Kultury Litwy/ Lietuvos kulturos tyrimu institutas): Ślązak profesor Erwin Koschmieder (1895-1977) w Wilnie.
 4. dr hab. Anna Tokarska (Uniwersytet Śląski): Książka wileńska na Śląsku.
 5. dr hab. Katarzyna Tałuć (Uniwersytet Śląski): Wilno na łamach prasy śląskiej na początku niepodległości.
 6. dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz (Uniwersytet Śląski): Śląsk i Ślązacy na łamach prasy wileńskiej na początku lat dwudziestych XX wieku..

 

Dyskusja

godz. 12.15 – 12.40 przerwa

 1. – II sesja – moderator prof. zw. dr hab. Tadeusz Bujnicki
 1. dr hab. Aleksandra Pethe (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach): Gustaw Morcinek
  na Wileńszczyźnie.
 2. prof. zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz (Uniwersytet Śląski):  Cieszyniak drużynowym w Wilnie. Kontakty harcerstwa na Górnym Śląsku i Wileńszczyźnie.
 3. Mieczysław Dobkowski (Muzeum Górnośląskie w Bytomiu):  Śląsk w obiektywie wileńskiego fotografika Jana Bułhaka.
 4. dr Maja Drzazga-Lech (Uniwersytet Śląski): Stanisław Moniuszko na Górnym Śląsku -- z dziejów recepcji postaci i wybranych dzieł kompozytora.
 5. dr Katarzyna Luksa, dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz: Wilnianin na Górnym Śląsku. Wizyta Józefa Piłsudskiego w województwie śląskim w sierpniu 1922 roku.
 6. dr hab. Krzysztof Nowak (Uniwersytet Śląski): Znad Olzy nad Wilię. Wileńskie lata prof. Kornela Michejdy.
 7. dr Waldemar Wołkanowski (Uniwersytet Opolski): Sportowe kontakty wileńsko-śląskie
  w dwudziestoleciu międzywojennym.

Dyskusja

godz. 15.15-16.15 przerwa

Zwiedzanie wystawy książek o tematyce kresowej Świat Kresów : historia – ludzie - tradycje

w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece  Akademickiej  (CINiBA) , ul. Bankowa 11 a

Autorka wystawy: Ewa Żurawska

godz. 16.15-17.30 – Spotkanie z poezją i muzyką – moderator Maria Stokowska-Misiurkiewicz

godz. 16.15 – 16.45 Wilno w poezji Tadeusza Kijonki.

godz. 16.45 - Koncert pieśni Stanisława Moniuszki  w wykonaniu Chóru Mieszanego „Słowiczek” - dyrygent

p. Elżbieta Kudala.

 

23 września 2016

godz. 9.30-14.30  Dziedzictwo Wilna i Kresów Północno-Wschodnich na Górnym Śląsku po II wojnie światowej

moderator: prof. zw. dr hab. Marek Piechota

 1. prof. zw. dr hab. Leon Markiewicz (Akademia Muzyczna Katowice): Z Wilna  na Śląsk. Wspomnienie.
 2. dr hab. Dorota Sula (Muzeum w Gross-Rosen): Przesiedlenia z Wileńszczyzny po II wojnie światowej.
 3. dr hab. Halina Dudała (Archiwum Archidiecezjalne Katowice): Między wyczekiwaniem, nadzieją i lękiem…Losy wileńskiego konwentu sióstr wizytek w latach 1939-1957.
 4. dr hab. Anna Szawerna-Dyrszka prof. Uniwersytetu Śląskiego: Śląskie tropy Czesława Miłosza.
 5. s. dr  Anna Mroczek (Zgromadzenie Sióstr od Aniołów, Warszawa): Śląsk i Wileńszczyzna. Kult Matki Bożej – istotnym elementem tożsamości krain.

Przerwa

moderator: dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz

 1. prof. zw. dr hab. Marek Piechota (Uniwersytet Śląski): Śląscy poloniści w Wilnie.
 2. dr Jan Rauch (Śląska Izba Lekarska): Wileńscy lekarze na Śląsku. Wkład w powstanie i rozwój szkolnictwa medycznego na Górnym Śląsku.
 3. dr Lucyna Sadzikowska (Uniwersytet Śląski): Uczeni o wileńskich korzeniach w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
 4. dr Grażyna Darłak (Akademia Muzyczna  Katowice): Prof. Leon Markiewicz. Wilnianin współtwórcą życia muzycznego w Katowicach.

                Dyskusja