SZKOCJA 11 - 17.04.2016

1. Biecka Cecylia
2 Chmurzyńska Jadwiga
3 Czogała Ewa
4 Czogała Jerzy
5 Dobkiewicz- Clemens Krystyna
6 Drewniany Barbara
7 Dudzińska Stanisława
8 Formicka Teresa
9 Gawor Krystyna
10 Górecka Urszula
11 Górecki Adam
12 Gross Maria
13 Hrapkiewicz Helena
14 Iwanicka Dorota
15 Jagoda Aniela
16 Jagoda Ryszard
17 Kalocińska Ewa
18 Karczewska Teresa
19 Kiryczuk Stefania
20 Kolber Andrzej
21 Krzysteczko Joanna
22 Ławrocka Teresa
23 Malcharek Genowefa
24 Markiewicz Gabriel
25 Mazgaj Sonia
26 Mazgaj Tadeusz
27 Minoł Urszula
28 Molenda Elżbieta
29 Nawrot Irena
30 Nit Stefania
31 Nowak Leon
32 NowakMaria
33 Pechta Krystyna
34 Piecha - Kramza Bogusława
35 Płaczek Danuta
36 Reder Danuta
37 Roter Ilona 
38 Sadyś Andrzej
39 Sadyś Maria
40 Siekanowicz-Płaza Danuta
41 Sudoł Władysława
42 Szywacz Halina
43 Toborek Izabela
44 Wicher Henryka
45 Wójcik Bronisława
46 Zaorska Zofia
47 Zapłotna Marcela
48 Zbrojkiewicz Krystiana