Terminy i wysokość rat do wpłaty

  1. Sankt Petersburg, Ryga i Tallin

Terminy wpłat:   II rata  - 5.04  - 1000zł,    III rata  - 1.06.16  -  999 zł

Wpłaty proszę dokonać na konto:      73 1020 2313 0000 3102 0465 3558

Gabriel Markiewicz   Katowice

Z dopiskiem: wpłata  ……raty za Sankt Petersburg

Umowy z dołączonym szczegółowym programem będą podpisywane po wpłaceniu  I raty.

Brak wpłaty I raty w podanym terminie oznacza rezygnację z wycieczki.