Terminy i wysokość rat do wpłaty Londyn

2. LONDYN    1800 ZŁ + 100 funtów  przelot samolotem

Terminy wpłaty rat: II rata – 25.04. -  700 zł,       III rata – 25.06  - 600 zł

Wpłaty  dokonać na konto:      73 1020 2313 0000 3102 0465 3558

Gabriel Markiewicz   Katowice

Z dopiskiem: wpłata  ……raty za Londyn

Umowy z dołączonym szczegółowym programem będą podpisywane po wpłaceniu I raty.

Brak wpłaty I raty w podanym terminie oznacza rezygnację z wycieczki.