Zumba Gold

Zumba GoldTM - system ćwiczeń stworzony przez Alberto "Beto" Pereza, w którym łączy się
fitness i różne style taneczne tj.: merenque, cumbia, cha-cha, salsa, flamenco i inne.
Lekcja składa się z prostych choreografii zawierających kroki podstawowe i elementy fitnessu, powtarzających się wielokrotnie. Ze względu na swoją strukturę i charakter układy te są łatwe
do odwzorowania. Systematyczne wykonywanie tych samych ruchów i stopniowe wprowadzanie
nowych sekwencji tanecznych podczas kolejnych zajęć pozytywnie wpływają na procesy zapamiętywania. W trakcie ćwiczeń panuje atmosfera zabawy, nie jest ważne dokładne
odwzorowanie ruchu, wręcz wskazana jest własna interpretacja realizowanych układów tanecznych.

Cel: kształtowanie pamięci ruchowej, koordynacji, gibkości, wytrzymałości, płynności  ruchów oraz wzmacnianie i uelastycznianie aparatu ruchowego , a także redukcja stresu.