Katowice Sosnowiec Jastrzębie Zdrój Cieszyn

Aktualności i komunikaty

20
października 
2020
 2 października 2020
-
 28 października 2020
Aktualności Katowice Aktualności Sosnowiec Aktualności Jastrzębie
UTW Sosnowiec
"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,
a w konsekwencji także liczba ludzi starych,
coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,
która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją
na margines społeczeństwa."
Jan Paweł II