TĘSKNOTA

TĘSKNOTA

Roma Tyka TĘSKNOTA

Bez powrotów
wracamy do siebie
uporczywie jak wspomnienie.
I tylko sny
brzmią
kaskadą śmiechu...
I tylko świeca
pochyla swój płomień
za każdym zamknięciem drzwi
Pozbawieni rozczarowań
trwamy
by jutro znowu umrzeć
dla siebie.


W: Prezentacja poetycka dn.12.06.07 oraz 04.12.07: Niektórzy lubią poezję, poz. 2


Autor: Roma Tyka