MATCZYNE DŁONIE

MATCZYNE DŁONIE

Krystyna Kwaśniok MATCZYNE DŁONIE

Jak wiele można wyczytać
z tej dłoni,
nie z linii życia,
chiromancji

Ile trudu, trosk
pracy niepoliczonej
w tych szorstkich, spracowanych
matczynych dłoniach


Autor: Krystyna Kwaśniok