DZIEJE KSIĄŻKI - rymowanka

DZIEJE KSIĄŻKI - rymowanka

Halina Gryczyńska DZIEJE KSIĄŻKI - rymowanka

Czy wiesz, że dawna książka
to tabliczka z wypalonej gliny
a nie jak dziś
z arkuszy różne woluminy.
Sumerowie, Asyryjczycy, Babilończycy
mieli trudne zadanie
utrwalić na tabliczce co w głowie powstanie.
Grecy i Rzymianie pomysł swój wdrożyli
i drewniane tabliczki woskiem wymościli.
Egipcjanie, potem Grecy i Rzymianie
wprowadzeniem papirusu formę zwoju wymyślili
który inicjałami ozdobili.
Początek nowej formy - kodeks
ręcznie napisany
wysoki poziom artystyczny również zachowany.v
Jednak to Jan Gutenberg sprawił
pojedyncze czcionki w kolumny ustawił
i tak pierwszą książkę
- 42 wierszową Biblię - potomnym zostawił.
W latach trzydziestych piętnastego wieku
przez mechaniczne powielanie
zwiększyło się książek drukowanie.
Warsztaty rozpowszechniły się w całej Europie
dokumentowały różne wydarzenia
których przekaz wymagał utrwalenia.
Opisano świat przyrody, nauki, historii,
kosmologii, nowożytnej cywilizacji,
świat baśni.
Książka to skarbnica wiedzy
to tęsknoty, przyjaźnie …
W czasach wirtualnego zauroczenia
Gutenberg przechodzi do książkowego cienia.
komputer zastąpił ludzi i maszyny.
Ale czy ktoś wie, jak to będzie,
co się wówczas z książką stanie,
czy nadal będzie nią zainteresowanie ?
………….
W życiu moim książki uczestniczyły
od najmłodszych lat zawsze ze mną były
a pasja czytania do dziś mi została.


Tekst został napisany na konkurs „Magia książki w moim życiu” zorganizowany przez UTW US w związku z pierwszymi w Województwie Śląskim Targami Książki w dn. 20 -23. 10. 2011 r.


Autor: Halina Gryczyńska