Katowice Sosnowiec Jastrzębie Zdrój Cieszyn

Aktualności i komunikaty

 11 listopada 2023
-
 26 listopada 2023
 5 listopada 2023
-
 10 listopada 2023
19
października 
2023
15
października 
2023
Aktualności Katowice Aktualności Sosnowiec Aktualności Jastrzębie
UTW Sosnowiec
"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,
a w konsekwencji także liczba ludzi starych,
coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,
która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją
na margines społeczeństwa."
Jan Paweł II