Katowice Sosnowiec Jastrzębie Zdrój Cieszyn

Aktualności i komunikaty

 16 marca 2017
-
 17 marca 2017
 8 marca 2017
-
 9 marca 2017
 6 marca 2017
-
 10 marca 2017
 3 marca 2017
-
 11 marca 2017
Teatr ŻELAZNY zaprasza
Więcej
UTW: Katowice,
Aktualności Katowice Aktualności Sosnowiec Aktualności Jastrzębie
UTW Sosnowiec
"W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia,
a w konsekwencji także liczba ludzi starych,
coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury,
która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją
na margines społeczeństwa."
Jan Paweł II