Turystyka na UTW Sosnowiec

 21 kwietnia 2020
-
 23 kwietnia 2020
 6 czerwca 2018
-
 8 czerwca 2018
 20 kwietnia 2017
-
 21 kwietnia 2017
 13 maja 2016
-
 20 maja 2016
 13 maja 2015
-
 15 maja 2015
 19 maja 2014
-
 21 maja 2014
 4 czerwca 2013
-
 6 czerwca 2013
 3 maja 2013
-
 5 maja 2013
 30 maja 2012
-
 30 września 2012
 10 września 2010
-
 16 września 2010
 14 maja 2008
-
 16 maja 2008
 1 kwietnia 2007
-
 1 maja 2007