Zajęcia na UTW Sosnowiec

Języki obce
Sosnowiec
Język angielski.
Gdzie?: WNoZ Sosnowiec, ul. Będzińska 60
Kiedy?: Zgodnie z harmonogramem.
Komputery
Sosnowiec
Komputery.
Gdzie?: Instytut Informatyki, Sosnowiec, ul. Będzińska 39
Kiedy?: wg planu.
Historia Sztuki
Sosnowiec
Historia sztuki - wg planu
Gdzie?: Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Sosnowiec, ul. Zamkowa 2. tel.: 32-266-38-42, 32-297-90-76.
Kiedy?: czwartek-wg planu, godz. 10:00, wstęp 2 zł.
Sport
Sosnowiec
Gimnastyka rehabilitacyjna.
Gdzie?: Filologia Angielska, Sosnowiec, ul. Żytnia 10
Kiedy?: Piątek, grupy wg planu.
Fotografia
Sosnowiec
Fotografia.
Gdzie?: W.N.o Z. Sosnowiec, ul. Będzińska 60, sala nr 103 A, piętro I
Kiedy?: poniedziałek, godz. 16:30