Rewizyta

Rewizyta

No i spotkaliśmy się w dniu 17.11.2010 roku z koleżankami i kolegami z Klubu Literackiego "Fraszka" UTW przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w Ich siedzibie. Dzielą ją z plastykami. Dlatego atmosfera spotkania była prawdziwie twórcza. Towarzyszyła nam myśl zawarta w tomiku p. Krystyny Bodnar-Miler "Okruchy życia":
     "Ktoś zadał mi pytanie czy łatwo jest pisać wiersze.
     Każdy wiersz to chwila mojego życia.
     Chwile, uczucia, krajobrazy, wspomnienia
     ubrane w słowa, słowa płynące z serca.
     Raz piękne, raz smutne, raz....." (...)
I podzieliliśmy się poezją zaczerpniętą z 3. rozdziału naszej ANTOLOGII, a opiewającą urodę jesieni. Swoje wiersze czytały autorki. Nastrój jesieni - pogodnej i kolorowej - starałyśmy się podkreślić muzyką i obrazami.

spotkaniespotkanie spotkanie

Myślę, że sprawiłyśmy niespodziankę, bowiem do prezentacji włączyłyśmy poezję zamieszczoną w tomikach, którymi zostaliśmy obdarowani w czasie wiosennego spotkania.
Gospodarze zaprezentowali swoje najnowsze wiersze. Pani dr Beata Łukarska, która sprawuje merytoryczną opiekę nad grupą, oceniała i życzliwie doradzała autorom, wskazywała miejsca, które wymagają ponownego przemyślenia.

spotkaniespotkanie spotkanie

Słuchamy i rozkoszujemy się SŁOWEM, ATMOSFERĄ, cieszymy oko obrazami wypełniającymi ściany pokoju.

spotkaniespotkanie spotkanie

Jesteśmy dla siebie inspiracją. Uczymy się od siebie wzajemnie. Wymieniamy doświadczenia. A tyle jeszcze mamy do zrobienia... Żegnaliśmy się jak uprzednio: do zobaczenia!


Autor: Klub Literacki "Fraszka"