Plan wycieczek organizowanych przez ATUT dla UTW w 2015 r. + REGULAMIN

Plan wycieczki:

REGULAMIN  ORGANIZACJI  WYCIECZEK

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU PRZYGOTOWANYCH PRZEZ BIURO „ATUT”

1.UTW-UŚ organizuje wyjazdy turystyczno - krajoznawcze przygotowane przez Biuro Podróży i Turystyki „ATUT” z Rudy Śląskiej w oparciu o uzgodniony obustronnie terminarz. W czasie wyjazdów obowiązuje przestrzeganie poleceń wydawanych przez przedstawiciela biura podróży i koordynatora z UTW-UŚ.

2. Słuchacze UTW-UŚ zgodnie z regulaminem ATUT-u przy zapisach na wycieczki jednodniowe wpłacają zaliczkę bezzwrotną w wysokości 10 zł, a w przypadku wycieczek 3-dniowych kwota bezzwrotnej zaliczki wynosi 30zł.

3. Wpłata zaliczki nie gwarantuje miejsca na wycieczce w przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w autokarze. Listę podstawową oraz rezerwową ustala koordynator w oparciu o wykaz  wpłaconych zaliczek, zaś osoby które nie znalazły się na liście  otrzymują zwrot zaliczki. W przypadku wycieczki organizowanej w dwóch lub więcej terminach, rozdziału słuchaczy na poszczególne terminy dokonuje koordynator, by poszczególne grupy były równomiernie rozdzielone  co zapewni bezpieczny i komfortowy przejazd .

Zamiana uczestników tej samej wycieczki odbywającej się w dwóch terminach, możliwa jest tylko za porozumieniem się  pomiędzy osobami z ogłoszonych wykazów, o czym należy poinformować koordynatora co najmniej trzy dni przed wyjazdem.

4. Wykaz osób oraz terminy wpłat na poszczególne wyjazdy ogłaszane będą na stronie internetowej UTW-UŚ oraz w komunikatach przed wykładami.

5. Wycieczkę należy opłacić najpóźniej 15 dni przed terminem wycieczki.  Wpłaty
 przyjmowane będą w środy przed wykładami w godz. 14.30 – 15.45 wyłącznie od osób
 z listy.
  Brak wpłaty w tym terminie oznacza rezygnację z wycieczki i utratę wpisowego. Na jego miejsce wchodzi osoba z listy rezerwowej.

czw., 2015-03-26 20:36 — krzysteczko