WYCIECZKA DO BOCHNI I NOWEGO WIŚNICZA

19
października 
2009
Plan wycieczki:

W dniu 19 października 2009r. odbyła się wycieczka do kopalni soli w Bochni i na zamek w Nowym Wiśniczu. Kopalnia soli jest najstarszym zakładem wydobywczym w Europie, gdzie w roku 1248 odkryto pokłady soli twardej. Bocheńska żupa była własnością monarchy i dawała olbrzymie przychody skarbowi państwa.

W 1772 roku przeszła w ręce austriackie i pozostawała w nich do 1918 roku. W 1981 roku zabytkowe wyrobiska zostały wpisane do rejestru zabytków i przekształcone w obiekt turystyczno- leczniczy. Obecnie zwiedzać można m. in. kaplicę św. Kingi , komorę kieratową i Rabsztyn oraz komorę Ważyn, której długość osiąga 280 metrów. W ostatnich latach wykonano przebudowę komory a następnie zaadaptowano dla celów rekreacyjnych i sanatoryjnych. Do ciekawostek związanych z kopalnią należy opowieść o pierwszym "turyście" , którym był szwajcarski humanista Joachim Radian. W 1517 roku w towarzystwie Jana Oleśnickiego , ówczesnego zarządcy kopalni, z prawdziwym przerażeniem zjeżdżał on na linach w podziemia żupy.

Drugim obiektem na trasie wycieczki był zamek w Nowym Wiśniczu, usytuowany na zalesionych wzniesieniu. Historia zamku rozpoczyna się w II połowie XIV wieku, kiedy to Jan Kmita herbu Szreniawa zbudował niewielki zamek z jedną wieżą. Piotr III i Piotr V Kmitowie przekształcili zamek w potężną warownię. Zamek kilkakrotnie zmieniał właścicieli. W czasie potopu szwedzkiego zamek został zajęty / bez obrony/ i złupiony.

Od tego czasu zamek zaczął popadać w ruinę. Na początku XX wieku Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich rozpoczęło odbudowę zamku , jednak wojna przerwała ich starania. Po wojnie 1945 roku zamek przejęło państwo. Do dzisiaj trwają prace konserwatorskie zamku, w którym będzie mieścił się ośrodek kulturalno-artystyczny.

DS.

ndz., 2012-04-15 13:41 — wojak