Wykłady 2017/18 semestr zimowy

TEMATYKA WYKŁADÓW UTW 

                                                        Wykłady odbywają się w środy o godz. 16:00

w Instytucie Fizyki przy ul. Uniwersyteckiej 4

w auli im. Prof. A. Pawlikowskiego

 

Data

Prowadzący i temat wykładu

12.10.2017

Prof. zw. dr hab. inż. Jacek Szołtysek

Mity i prawdy na temat osób starszych

Wykład inauguracyjny

Katowice, Plac Sejmu Śląskiego 2

18.10.2017

Dr Andrzej Boczarowski

I stało się życie

08.11.2017

Mgr Wojciech Skrzypek

Związek Metropolitalny
w województwie śląskim

15.11.2017

Prof. dr hab. Zbigniew Kadłubek

Marcin Luter  jako buntownik
500 lecie reformacji

22.11.2017

Prof. zw. dr hab. Grażyna Szewczyk

Dzisiejsza recepcja literatury śląskiej – proza

29.11.2017

Mec. Daniel Jachimowicz

Seniorze nie daj się oszukać. Wybrane zagadnienia prawa konsumenckiego

06.12.2017

Prof. zw. dr hab. Andrzej Noras

Kłopoty z filozofią - część I.

13.12.2017

Prof. dr hab. Małgorzata Myśliwiec

Basen Morza Śródziemnego

20.12.2017

Prof. zw. dr hab. Grażyna Szewczyk

Dzisiejsza recepcja literatury śląskiej – poezja

10.01.2018

Prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek

Czy jesteśmy ostatnimi ludźmi? Filozoficzne utopie posthumanizmu

17.01.2018

Lek. med. Krzysztof Błecha

Fitoterapia w chorobach skóry

24.01.2018

Prof. zw. dr hab. Andrzej Noras

Kłopoty z filozofią -  cz. II

WYKŁADY MONOGRAFICZNE

Instytut Matematyki, ul. Bankowa 14

HISTORIA SZTUKI- sala 420

Prowadzący: prof. dr hab. Irma Kozina
Piątek:  godz. 16:00  w dn.: 27.10.; 10.11.,  24.11.; 15.12.2017; 
12.01.,  26.01.2018.

 

HISTORIA KOŚCIOŁA - sala 213

Poniedziałek:  godz. 16:00  w dn.: 23.10., 20.11.; 18.12. 2017; 15.01.2018
 

PSYCHOLOGIA - sala 213

Prowadzący: mgr Maciej Maciejewski
Czwartek:  godz. 16:00 w dn.: 26.10.;  09.11., 23.11., 30.11, 14.12.2017; 11.01., 25.01.2018   

WYKŁADY DODATKOWE
Instytut Matematyki, ul. Bankowa 14,

W dniach:

20.10.2017 piątek – godz. 10:00 - sala 420
Prowadzący: Aleksandra Kruż
Temat: Historia muzyki

 

06.11.2017  poniedziałek -  godz. 16:00 - sala 213
Prowadzący:
Aspirant  Marzena Szwed;
Temat: Bezpieczeństwo seniorów w komunikacji drogowej.

 

27.11.2017  poniedziałek -  godz. 16:00 - sala 213
Prowadzący:
mgr Agnieszka  Radło
Temat: Problemy podologii