Fotografie naszych słuchaczy na wystawie.

  9
czerwca 
2017
Dotyczy UTW:
Sosnowiec

Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki, z okazji 115 - lecia miasta Sosnowca, ogłosiło konkurs pt."Sosnowiec oczami mieszkańców". Jury konkursu zakwalifikowało na wystawę prace trojga słuchaczy naszego UTW: Jadwigi Grzyb, Stanisława Płonki i Janusza Rasały. Cała trójka uczęszcza na zajęcia fotografi w naszym UTW, prowadzone przez artystę fotografika mgr Macieja Stobierskiego. Gratulacje, to duże wyróżnienie.

Wernisaż wystawy odbędzie się 9 czerwca br.  w Sosnowieckim Centrum Sztuki - Zamek Sielecki w Sosnowcu, ul. Zamkowa 2 o godz. 1700.

http://www.zameksielecki.pl/dzial-regionalny/wystawy/469.html

sob., 2017-05-20 18:15 — grzyb