Kontakt

 

Opiekunem merytorycznym z ramienia
Uniwersytetu Śląskiego jest
Prorektor ds.rozwoju kadry
prof. dr hab. Ewa Jarosz

Funkcję Koordynatora
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
pełni dr Monika Sulik

Celem Samorządu jest współudział w działaniach merytorycznych, organizacyjnych i kulturalnych UTW przy współpracy z Kierownikiem UTW. Samorząd reprezentuje wszystkich słuchaczy UTW.

 

Kontakt:

Biuro:

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Uniwersytecka 4,
40-007 Katowice

pokój B.028, parter
od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-14.00

Samorząd UTW:
w poniedziałki oraz środy przed i po wykładzie

Katowice: 32 359 21 22; Komórkowy: 725-991-940

Sosnowiec: 725-991-941

Strona internetowa: www.utw.us.edu.pl

Poczta mailowa UTW w Katowicach:   utw.kce@us.edu.pl ; utw@us.edu.pl

Numer konta UTW:  38 1050 1214 1000 0024 3019 4841