Kontakt

 

Opiekunem merytorycznym z ramienia
Uniwersytetu Śląskiego jest
Prorektor ds.rozwoju kadry

Funkcję Koordynatora
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
pełni dr Monika Sulik

Celem Samorządu jest współudział w działaniach merytorycznych, organizacyjnych i kulturalnych UTW przy współpracy z Kierownikiem UTW. Samorząd reprezentuje wszystkich słuchaczy UTW.

 

Kontakt:

Biuro:
Instytut Matematyki
40-007 Katowice,
Bankowa 14,  sala 351, II piętro
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00÷15.00

Samorząd UTW:
w piątki przed i po wykładzie
oraz Instytut Matematyki
Bankowa 14, sala 334 A, II piętro
w poniedziałki w godz.: 14.00÷15.00
we wtorki w godz.: 14.00÷15.00

Telefon: 32 359 21 22,

Katowice: 725-991-940

Sosnowiec: 725-991-941

Strona internetowa: www.utw.us.edu.pl

Poczta mailowa:   utw.kce@us.edu.pl ; utw@us.edu.pl

Numer konta UTW:  38 1050 1214 1000 0024 3019 4841