Samorząd UTW Katowice

 

Samorząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim
2011 - 2015

 

Joanna Krzysteczko Przewodnicząca
Andrzej Sass Wiceprzewodniczący ds. naukowych
Halina Kapuścik Halina Kapuścik Skarbnik
Zofia Kluczna Zofia Kluczna Protokolant
Franciszek Bara Franciszek Bara Przedstawiciel Samorządu ds. zajęć ruchowych
Lucyna Graf Przedstawiciel Samorządu ds. zajęć ruchowych
Bronisława Wójcik Przedstawiciel Samorządu ds. turystyki
Gabriel Markiewicz Gabriel Markiewicz Przedstawiciel Samorządu ds. turystyki
Halina Ćwiklińska Przedstawiciel Samorządu
Marianna Urbanek Marianna Urbanek Przedstawiciel Samorządu
Krystyna Wrobel Krystyna Wrobel Przedstawiciel Samorządu
Krystyna Stypińska - Wanderska Przedstawiciel Samorządu ds. zajęć ruchowych

Kontakt:

Biuro UTW Katowice:
Instytut Matematyki
40-007 Katowice,
Bankowa 14,  sala 351, II piętro
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00÷15.00

Samorząd UTW Katowice:
w środy przed i po wykładzie
oraz Instytut Matematyki
Bankowa 14, sala 334 A, II piętro
w poniedziałki w godz.: 12.00÷15.00
w czwartki w godz.: 12.00÷15.00

Telefon: 32 359 21 22

Strona internetowa: www.utw.us.edu.pl

Poczta mailowa:   utw.kce@us.edu.pl ; utw@us.edu.pl ;