Samorząd UTW Katowice

Samorząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim 

2019 - 2022

 

Joanna Krzysteczko

Wiceprzewodnicząca

Opiekun Klubu Podróżnika

Bogusława Kramza

Skarbnik oraz rozliczenia finansowe

Krystyna Stypińska-Wanderska

Protokolant

Przedstawiciel Samorządu ds. zajęć ruchowych

Lucyna Graf Przedstawiciel Samorządu ds. zajęć ruchowych
Krystyna Banek-Kokot Przedstawiciel Samorządu ds. lektoratów
Bronisława Wójcik Przedstawiciel Samorządu ds. turystyki
Halina Ćwiklińska Przedstawiciel Samorządu ds. zajęć komputerowych
Grażyna Dudzicz Przedstawiciel Samorządu ds. informacji bieżących
Marian Seremak Opiekun grupy wolantariuszy UTW
Sonia Mazgaj Przedstawiciel Samorządu ds. wolontariatu
Barbara Dziarmaga Przedstawiciel Samorządu ds. kontaktów z instytucjami kultury
Antoni Jackiewicz Przedstawiciel Samorządu ds. kontaktów z instytucjami kultury
Marian Rehlich Przedstawiciel Samorządu ds. grupy brydża

Kontakt:

Biuro UTW Katowice:
Instytut Matematyki
40-007 Katowice,
Bankowa 14,  sala 351, II piętro
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00÷15.00

Samorząd UTW Katowice:
w piątki przed i po wykładzie
oraz Instytut Matematyki
Bankowa 14, sala 334 A, II piętro
ww wtroki w godz.: 11:00-12:00

Telefon: 32 359 21 22

Komórkowy: 725 991 940 

Strona internetowa: www.utw.us.edu.pl

Poczta mailowa:   utw.kce@us.edu.pl; utw@us.edu.pl