Samorząd UTW Katowice

Samorząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim 

wybrany na kadencję 2024-2028

 

Sonia Mazgaj

Przewodnicząca

Przedstawiciel Samorządu ds. wolontariatu

Joanna Krzysteczko

Wiceprzewodnicząca

Opiekun Klubu Podróżnika

Bogusława Kramza

Skarbnik oraz rozliczenia finansowe

Lucyna Graf Przedstawiciel Samorządu ds. zajęć ruchowych
Grażyna Dudzicz Przedstawiciel Samorządu ds. informacji bieżących
Opiekun Klubu Podróżnika
Antoni Jackiewicz Przedstawiciel Samorządu ds. kontaktów z instytucjami kultury
Marian Rehlich

Przedstawiciel Samorządu ds. grupy brydża
Sekretarz - Protokolant

Mariola Galus Przedstawiciel Samorządu ds. kontaktów z instytucjami kultury
Ewa Grycz Przedstawiciel Samorządu ds. zajęć ruchowych i kroniki UTW
Maria Słomian Przedstawiciel Samorządu ds. zajęć ruchowych i kontaktów z instytucjami kultury
                                                                                  

Kontakt:

Samorząd UTW dostępny jest:
w poniedziałki oraz środy przed i po wykładzie