Prosba o pomoc - aniekta studentów

25
września 
2020
Dotyczy UTW:
Sosnowiec, Jastrzębie Zdrój, Katowice

Szanowni Państwo,

Jesteśmy studentami geografii działającymi w ramach Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Stanisława Pawłowskiego na poznańskim UAM. Obecnie prowadzimy badanie, dzięki któremu określimy wpływ ostrzeżeń meteorologicznych oraz popularnych alertów RCB na postrzeganie zagrożeń meteorologicznych przez mieszkańców naszego kraju.
Badanie ma na celu określenie, w jakim stopniu publikowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informacje przyczyniają się do poszerzenia świadomości odbiorców w zakresie możliwych skutków wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych.
Istotnym pytaniem jest również, czy popularne alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) mają rzeczywisty wpływ na podejmowane indywidualnie decyzje i poprzez to na ograniczenie ryzyka poniesienia strat.
Głównym elementem badania jest ankieta internetowa, opublikowana na stronie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz w mediach społecznościowych Sekcji Meteorologii. 
Studenci zaangażowani w projekt zwracają się z uprzejmą prośbą o jej wypełnienie oraz dalsze udostępnienie, co pozwoli zebrać odpowiedzi z możliwie jak największego obszaru.
Na pytania dotyczące projektu chętnie odpowie jego kierowniczka – Weronika Górna
(Geografia spec. HMiK II, WNGiG UAM) –(weronikagorna.wg@gmail.com).
 

Link do ankiety:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd_kE-q_E5wX2w7ZOnBjDcvCYGJGP7CQZccMHkX_h2KikcMw/viewform     

Z poważaniem
Justyna Wołowczyk

wt., 2020-08-25 11:57 — Piotrowska