Pasja Pani Jadwigi GRZYB

Uczestnictwo w Uniwersytecie Trzeciego Wieku mobilizuje naszych słuchaczy do aktywnego angażowania się w różne dziedziny życia odkrywając przy okazji ich pasje. Przykładem może być słuchaczka UTW Grupy  Sosnowiec Pani Jadwiga Grzyb.
Pasją stała się sztuka fotografowania, która przyniosła już rezultaty w postaci nagród uzyskanych
w konkursach fotograficznych.

Zdjęcia przesłane na Międzynarodowy Konkurs Fotografii Przemysłowej i Industrialnej Foto-Pein w 2015 w Rybniku zdobyły  II miejsce w kategorii Future (pierwszego nie było).

http://www.fotopein.art.pl/galerie-2015/laureaci

Kolejne zdjęcia wysłane na konkurs  "Katowice w obiektywie 2015"  zostały wyróżnione
i znalazły się na wystawie, którą można było oglądać do końca grudnia 2015 r. w Związku
Polskich Artystów Fotografików przy ul. św. Jana 10. w Katowicach.  

http://www.katowice.eu/Strony/Katowice-w-obiektywie-2015.aspx

Od roku  uczestniczy w spotkaniach  Stowarzyszenia Miłośników Fotografii przy Energetycznym Centrum Kultury w Sosnowcu, a na Jubileuszu X-lecia tegoż Stowarzyszenia, Pani Jadzia przyjęta została  w poczet jego członków.

http://smfwsosnowcu.blogspot.com

Z inicjatywy Pani Jadwigi na  UTW Grupy Sosnowiec odbywają się zajęcia z fotografii, aby słuchacze mogli poznać tajniki fotografowania. Na zajęcia te Pani Jadzia również uczęszcza,
bo uważa, że  jeszcze wiele musi się nauczyć.

Gratulacje !!!

Opracowała: Joanna Krzysteczko

 

 

Jadwiga Grzyb i jej prace wysłane na konkurs Foto-Pein w Rybniku
Jadwiga Grzyb i jej prace wysłane na konkurs Foto-Pein w Rybniku
II miejsce w kategorii Future
II miejsce w kategorii Future
II miejsce w kategorii Future
II miejsce w kategorii Future
Jadwiga Grzyb i jej prace wyróżnione w konkursie  "Katowice w obiektywie 2015"
Jadwiga Grzyb i jej prace wyróżnione w konkursie "Katowice w obiektywie 2015"
 I. Wyróżnione zdjęcie
I. Wyróżnione zdjęcie
II. Wyróznione zdjęcie
II. Wyróznione zdjęcie