Spotkanie długoletnich Słuchaczy

Niezwykłe spotkanie

Tradycyjnie już w UTW przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbywają się spotkania wieloletnich uczestników zajęć. Chodzi przede wszystkim o integrację i uhonorowanie tych najwierniejszych słuchaczy, którzy biorą udział w działalności Uniwersytetu nawet przez kilkanaście lat. W poprzednich latach również  takie spotkania się odbywały, ale pandemia przeszkodziła w kontynuowaniu tradycji i dopiero 18 kwietnia mogło odbyć się kolejne spotkanie. Zaproszono roczniki 2008-2010, a przewidywano przybycie ponad 50 osób. Potwierdziło przybycie 40 parę osób, którym wręczono pamiątkowe świece ozdobione na zajęciach grupy decoupage’u. Joanna, przedstawicielka samorządu UTW – Te czterdzieści parę osób, które potwierdziły przyjście na spotkanie nadal chodzą na wykłady i aktywnie uczestniczą w życiu Uniwersytetu. Samorząd wspiera Koordynatora naszego uniwersytetu,  czuwa nad zajęciami dodatkowych kół, grup sportowych, organizuje spotkania, wycieczki i inne aktywności.

Następnie wysłuchano wykładu pt. Dialogi literatury współczesnej z literaturą romantyczną wygłoszonego przez dr Małgorzatę Piotrowską-Grot, który był urozmaicony scenkami z twórczości  wielkich romantyków, zagranymi przez uczestniczki Koła Teatralnego Romantyczne Rewolucje z II LO im M. Konopnickiej w Katowicach. Na zakończenie zaproszono wszystkich na słodki poczęstunek.

Dr Monika Sulik – pełni funkcję koordynatora UTW od 2019 roku. Pierwszy raz jednak uczestniczę w takim spotkaniu, bo pandemia nam bardzo namieszała a zależy nam na uhonorowaniu tych naszych wiernych słuchaczy. Takie spotkanie koleżeńskie, wspomnieniowe jest bardzo wszystkim potrzebne.

                                                                                                                                                                            e.m.

Dr Monika Sulik – pełni funkcję koordynatora UTW
Dr Monika Sulik – pełni funkcję koordynatora UTW
Zaproszono Słuchaczy przyjętych  w latach 2008-2010,
Zaproszono Słuchaczy przyjętych w latach 2008-2010,
 którzy aktywnie uczestniczą w życiu Uniwersytetu.
którzy aktywnie uczestniczą w życiu Uniwersytetu.
Zaproszeni otrzymali pamiątkowe świece ozdobione na zajęciach grupy decoupage’u.
Zaproszeni otrzymali pamiątkowe świece ozdobione na zajęciach grupy decoupage’u.
Wysłuchano wykładu wygłoszonego przez dr Małgorzatę Piotrowską-Grot
Wysłuchano wykładu wygłoszonego przez dr Małgorzatę Piotrowską-Grot
 który był urozmaicony scenkami w wykonaniu uczestniczek Koła Teatralnego Romantyczne Rewolucje z II LO im M. Konopnickiej w Kat
który był urozmaicony scenkami w wykonaniu uczestniczek Koła Teatralnego Romantyczne Rewolucje z II LO im M. Konopnickiej w Kat
Autor: Ewa Maj

Ta galeria powiązana jest z następującymi treściami: