Zwiedzamy GZM - Będzin

W okresie międzywojennym, miasto Będzin zdominowane było przez ludność żydowską, liczącą ok. 30 tysięcy mieszkańców. Szacuje się, że okupację hitlerowską przeżyło tylko ok. 3 tysiące Żydów, którzy uprzednio zdołali wyemigrować w różne kierunki świata.
W mieście pozostały nieliczne miejsca kultu religijnego dawnych mieszkańców oraz getta.

Z inicjatywy pewnego pasjonata historią miasta, w Będzinie przy ul. Małachowskiego 45, powstało "Cafe Jerozolima 1939" stanowiące rodzaj muzeum, galerii, i kawiarenki, gdzie zgromadzone zostały liczne pamiątki, organizuje się koncerty muzyki żydowskiej, a również można posmakować np. paschę lub spożyć koszerne danie.

Właścicielem tego "Cafe" jest p. Adam Szydłowski, który zorganizował w dniu 6 kwietnia 2024 r. spacer do miejsc pamięci  Będzina, dla mieszkanców i zainteresowanych gości, zapoznając ich z jego historią  w sposób bardzo szczegółowy oraz bardzo przystępny i zrozumiały. Grupa uczestników spaceru liczyła 135 osób, z czego ok. 30 osób było Słuchaczami UTW w UŚ  Katowice. Spacer był bardzo ciekawy i pouczający, ale lekko męczący fizycznie osoby starsze.

Poniżej kilka zdjęć autorstwa Franciszka Bara