Zwiedzanie Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach

Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach przy ul. Jordana 39, istnieje od roku 1983 i gromadzi, konserwuje, oraz udostępnia do badań zbiory sztuki sakralnej, związane z historią kościoła katolickiego, a także wiernych z Górnego Śląska. Muzeum posiada ok. 500 eksponatów (poza medalami) w zakresie malarstwa polskiego i obcego, rzeźby, grafiki, rysunków, fresków, z okresu od średniowiecza po czasy współczesne. Wśród cennych eksponatów wyróżnia się: projekt do arrasu z 1515 roku pt. "Przekazanie kluczy św. Piotrowi" autorstwa Rafaela Santi, oraz obraz pt. "Odpoczynek w czasie ucieczki do Egiptu" Jana Brueghela (1578 - 1625). Naszej grupie udostępniono zwiedzenie kaplicy kurialnej, w której podziwialiśmy architekturę wnętrza z pięknym witrażem wykonanym wg projektu Stanisława Wyspiańskiego. Warto odwiedzić to miejsce cennych zbiorów muzealnych, które w dniu 20 lutego 2020 r. zobaczyło 38 słuchaczy UTW w UŚ.