„Liście rezerwowej na wycieczki UTW – ATUT 2016 roku”

  LISTA REZERWOWA NA WYCIECZKI  UTW-ATUT 2016 R.
                             
  Nazwisko i imię nr zgłosz.     NUMERY WYCIECZEK        
      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
                             
                             
1 Rył Małgorzata 88           1           1
2 Chojnicka-Papis Elżbieta 92           1           1
3 Banaszak Hanna 93           1           1
4 Psujka Urszula 97             1         1
5 Kaczmarczyk Bogumiła 99           1           1
6 Wojtyczok Halina 100           1           1
7 Górecki Adam 101           1           1
8 Górecka Urszula 102           1           1
9 Karcz Anna 103             1         1
10 Kuźnicka Irena 111           1 1         2
11 Spyra Helena 112           1 1         2
12 Kluba Janina 113           1 1         2
13 Spyt Joanna 114           1 1     1   3
14 Szymańska Krystyna 115           1           1
15 Drobniak-Bodzyńska Zuzanna 116           1           1
16 Stambała Elżbieta 117           1 1     1 1 4
17 Kucharzewska Irmina 118           1 1         2
18 Grycz Ewa 119             1         1
19 Nawrocka Maria 120           1           1
20 Dziaczkowska Ewa 121           1           1
21 Miłkoś Ilona 122     1     1 1         3
22 Rokosa Halina 123                   1   1
23 Szwej Zofia 124     1     1           2
24 Skop Wanda 126           1         1 2
25 Woś Maria 127     1     1 1     1 1 5
26 Wos Stanisław 128     1     1 1     1 1 5
27 Kramza Bogusława 129     1     1 1     1   4
28 Brol Joanna 130     1     1 1       1 4
29 Nowak Maria 131           1           1
30 Nowak Leon 132           1           1
31 Broda Teresa 133     1     1 1     1 1 5
32 Meryn Teresa 134     1                 1
33 Wysocka Olga 135     1               1 2
34 Duży Joanna 136     1               1 2
35 Glodek Maria 137           1 1     1 1 4
36 Matuszek Joanna 138                   1 1 2
37 Konik Ewa 139 1     1   1         1 4
38 Herba Barbara 140 1     1   1         1 4
39 Student Lucyna 141 1     1     1       1 4
40 Ptak Gabriela 142 1     1     1     1   4
41 Wicher Henryka 143     1                 1
42 Opolska Elżbieta 144       1     1         2
43 Nawrot Irena 145 1     1   1         1 4
44 Mazgaj Sonia 146             1       1 2
45 Mazgaj Tadeusz 147             1       1 2
46 Wawrzak Marzena 148             1         1
47 Szymała Elżbieta 149                     1 1
48 Włosik Bronisław 150                     1 1
49 Krukowska Bożena 151             1         1
50 Roter Ilona 152                     1 1
52 Szymiczek Cecylia 153     1     1           2
53 Jarecka Krystyna 154 1   1 1   1 1     1 1 7
54 Malcharek Genowefa 155                     1 1
55 Nowakowska Helena 156             1       1 2
56 Kaczor Natalia 157     1             1   2
57 Zapłotna Marcela 158 1   1                 2
58 Niezgoda Bożena 159     1 1               2
59 Procek Anna 160     1 1               2
60 Durczyńska-Podosek Adrianna 161           1 1         2
61 Szymura Zdzisława 162       1   1           2
62 Stawowczyk Barbara 163       1   1           2
63 Gwóźdź Maria 164     1 1   1 1       1 5
65 Gwóźdź Jerzy 165     1 1   1 1       1 5
66 Borkowska Danuta 166                     1 1
67 Sroka Krystyna 167 1     1     1       1 4
68 Szczygieł Romana 168 1     1     1       1 4
69 Konik Ewa 169       1   1         1 3
70 Dobkiewicz-Clemens Krystyna 170       1   1         1 3
71 Chmurzyńska Jadwiga 171                     1 1
72 Formicki Stanisław 172                     1 1
73 Formicki Teresa 173                     1 1
74 Bielak Emilia 174 1   1 1   1 1     1 1 7
75 Pisarczyk Janina 175 1   1 1   1 1     1 1 7
76 Stypka Stanisława Danuta 176 1   1 1     1         4
77 Krysowska Alina 177       1               1
78 Gajur Henryk 178       1               1
79 Klama Danuta 179 1     1     1     1 1 5
80 Prysok Barbara 180 1   1 1   1       1 1 6
81 Nit Stefania 181     1 1   1 1   1 1 1 7
82 Ławrocka Teresa 182     1     1       1 1 4
83 Jedynak Władysław 183 1   1 1   1           4
84 Szendera Zdzisława 184 1   1 1   1           4
85 Dura Marianna 186 1   1 1   1 1     1   6
86 Pinkosz Krystyna 187 1     1               2
87 Siekaniec Stanisław 188 1     1               2
88 Minoł Urszula 189 1   1     1       1   4
89 Kużnia Ilona 190 1   1 1   1 1 1 1 1 1 9
90 Studencki Marian 191     1 1   1           3
91 Sęk Danuta 192     1 1       1       3
92 Bielewicz Halina 193       1   1           2
93 Jujeczka Halina 194                     1 1
94 Czajka Dorota 195                     1 1
95 Jaśkiewicz Ewa 196                     1 1
96 Blachnicka Joanna 197             1         1
97 Sowińska Grażyna 198             1         1
98 Seweryn Grażyna 199           1           1
99 Pietrzyk Barbara 200   1       1           2
100 Kaczmarek Alicja 201   1       1           2
101 Szeląg Barbara 202     1                 1
                             
      21 2 33 34   55 39 2 2 21 42 251
                             
      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12