NORWEGIA 30.05 - 6.06.2016 1999 + 500 ZŁ

1 Chmielewska Halina
2 Karcz Anna
3 Karcz Janusz
4 Joniak Elżbieta
5 Kloc  Elżbieta