KS. JAN TWARDOWSKI

KS. JAN TWARDOWSKI

Ada Miszko KS. JAN TWARDOWSKI

Cisną się na usta
Same pochwały i zachwyty
Bo myślał tak jak my
I sens myśli - w wierszach ukryty.
Był człowiekiem nader skromnym
Wielbił naturę - wszechobecną
Autorytetem ogromnym
I osobą stateczną
Ks. Jan uczył nas miłości
Do wszystkiego, co żyje na naszym globie
Uczył: etyki, miłosierdzia, godności
A nie - myślenia tylko o sobie.
Jego poezja jest prosta, cudowna
Utkana z ptasich piór
Taka mądra, wymowna
Zawieszona na najwyższych szczytach gór
Styl życia ks. Twardowskiego - to prosta droga
Bez zawirowań, uwikłań, komplikacji
Prowadząca do "Niebios Pana Boga"
Tej ostatniej życia stacji.
Kochamy twórczość ks. Jana
Bo jest zawsze drogowskazem
To lekcja życia nam zadana
By żyć w zgodzie - RAZEM!

 


 

W: Prezentacja poetycka dn. 22.03.2006 "Poezja i proza Jana Pawła II"


Autor: Ada Miszko