POŻEGNANIE Czesławowi Niemenowi

POŻEGNANIE Czesławowi Niemenowi

Ada Miszko POŻEGNANIE
Czesławowi Niemenowi

przedwcześnie opuściłeś ten "dziwny świat"
by przenieść się do wieczności
za Tobą płacze róży kwiat
w niebiosach anioł Ciebie gości
chciałeś naprawić kiepski świat
uczynić go dobrym
by człowiek człowiekowi był jak brat
i nie zabijał słowem ...
dawałeś nam tyle wzruszenia
uczyłeś jak powinno się żyć
Twoje piosenki przetrwają pokolenia
bezcenne jak złota nić ...
jesienne "Wspomnienie" to poemat duszy
chciałoby się słuchać bez końca
każdego tak dalece wzrusza
jak jasny promyk słońca
hiobowa wieść nic dobrego nie wróży
Czesław Niemen odjechał i nigdy nie wróci
z niebiańskiej podróży ...

Katowice 2004


Autor: Ada Miszko