WSTĘP - Jak powstawała antologia

Kilka lat temu zawiązała się grupa miłośników SŁOWA.

Zaczynem był list Jana Pawła II do ludzi w podeszłym wieku i zainteresowanie Jego poezją. Przybliżyliśmy ją słuchaczom - koleżankom i kolegom - w pierwszą rocznicę śmierci Wielkiego Polaka.

Potem była fascynacja poezją Miłosza, Szymborskiej a także twórczością innych ciekawych poetów i pisarzy.

W trakcie dyskusji coraz częściej uświadamialiśmy sobie, że nasze życie jest bogate w doświadczenia, które potrafimy krytycznie ocenić i którymi chcielibyśmy się podzielić.

Pojawiły się wspomnienia chwil, których nie da się zapomnieć, a które odcisnęły się piętnem i często ważyły na losach ich autorów. Zebraliśmy je w prezentacji poetyckiej "Nie wszyscy lubią poezję". Z ogromną nieśmiałością - świadomi ułomności naszych literackich poczynań - czytaliśmy je w różnych miejscach i przed różną publicznością: w Bibliotece Śląskiej, w nocnych audycjach Radia Katowice, w Malarni Teatru Śląskiego, słuchaczom UTW Uniwersytetu Śląskiego. Niektóre publikowaliśmy w czasopismach, które udostępniły nam gościnnie swoje łamy. Ale głównie czytaliśmy je sobie. Spieraliśmy się o każde słowo, szukaliśmy tych najwłaściwszych, oddających to, "co pomyśli głowa" i dyktuje serce.

Z czasem nazbierała się spora ilość tych utworów. Zaistniała potrzeba ich ułożenia w przejrzystą, logiczną całość.

Antologia nie jest zbiorem zamkniętym. Zarówno galeria autorów jak i tytuły rozdziałów, a także ich zawartość, będą systematycznie rozbudowywane.

Mamy nadzieję, że czytelnicy wirtualnej antologii - nie tylko seniorzy- znajdą w niej myśli, nad którymi przez chwilę się zastanowią i zechcą się nimi z nami podzielić.

Renata Zalejska