KLUB PODRÓŻNIKA

Opiekun grupy: Gabriel Markiewicz


KOMUNIKAT KLUBU PODRÓŻNIKA Z DN. 21  listopada 2017

KLUB PODRÓŻNIKA

 1. Przypominamy, że 25.11.2017 r upływa termin wpłaty zaliczki na wycieczkę do Hiszpanii i Portugalii /350 zł/ oraz Zamki nad Loarą /200 zł/
 2. Do dnia dzisiejszego zapisało się na wycieczkę do Hiszpanii i Portugalii 38 osób / wpłaciło zaliczkę 21 osób/, natomiast na Zamki nad Loarą zapisało się 24 osoby /wpłaciło 3 osoby/.
 3. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia pełnej ilości /48 osób/ na w/w wycieczki prosimy o zgłoszenie najpóźniej do 30.11.2017 r. chęci uczestniczenia w wycieczkach, bo po tym terminie zgłoszone zostaną wolne miejsca do wykorzystania przez słuchaczy z innych UTW.
 4. Wyjazd na wycieczki organizowane przez PURA VIDA odbywa się wyłącznie w oparciu o ważny paszport. W związku z tym osoby, które nie maja  paszportów, lub termin ważności upłynął, proszone są o złożenie wniosków, a po uzyskaniu dokumentu podanie serii, numeru i daty ważności /dzień - m-c - rok/ celem uzupełnienia na liście uczestników.

           Po wpłaceniu  zaliczki /po 25.11.2017/ na wycieczki nastąpi podpisanie umowy
          /z  określeniem 
konta i terminów wpłaty pozostałych rat/  oraz każdy uczestnik otrzyma 
            szczegółowy program wycieczki wraz z paragonem fiskalnym za wpłacona zaliczkę. 

5. Są wolne miejsca na wycieczkę do Słowenii  7 – 12.05.2018 (<kliknij - program)
    
  1295 zł + 100 Euro.

Zgłoszenia z danymi wg wzoru „zielonej kartki” prosimy kierować bezpośrednio telefonicznie na  nr telefonu:  / 32/ 24-80 -180  do Biura Podróży i Turystyki „ATUT” od poniedziałku do czwartku w godz. od 12.00 – 17.00 natomiast wpłatę na  konto ATUTU:   03 1050 1331 1000 0010 0114 8327. Można zgłosić osoby towarzyszące.

Gabriel

1. WYCIECZKA DO WROCŁAWIA  nr 12  w dniu: 12.12.2017 r.

 • Zapisy na wycieczkę przyjmowane będą 22 listopada w godz. od 14:00 do 15:15 w sali 336,

Instytut Matematyki, Bankowa 14.

Odpłatność za uczestnictwo: 85,00 zł.

Plan wycieczki: < kliknij


 

 

WYCIECZKI ZAGRANICZNE

Poniżej podajemy szczegóły dotyczące wycieczek zagranicznych organizowanych  przez PURA VIDA w 2018 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wycieczkach powinny wypełnić karty zgłoszeń, które będą dostępne:

 • w środy w pok. 336, Instytut Matematyki, Bankowa 14,  od godz. 14:00 do 15:15
 • przed spotkaniem  Klubu Podróżnika w Auli im. M. Kopernika – sala 213
 • w Sekretariacie UTW - pok.351 codziennie od poniedziałku do piątku
  w godz. od 9:00 do 14:00.
 • przed i po wykładzie w środy u przedstawiciela Samorządu związanego z Klubem Podróżnika.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dokładne podanie danych wg wzoru:

ZGŁOSZENIE NA WYCIECZKĘ ZAGRANICZNĄ DO ……………………
- nazwisko i imię,
- telefon kontaktowy,
- pesel 
- adres zamieszkania z kodem,
- nr dowodu osobistego i termin jego ważności (dd-mm-rok)
 - nr paszportu i termin ważności (dd-mm-rok)
- adres e-mailowy

Druk do pobrania   < kliknij  (można wypełnić i wydrukować)

Wypełnione karty zgłoszeń można pozostawić w miejscach ich pobierania.


 WYCIECZKI ZAPLANOWANE PRZEZ PURA VIDA  W 2018 R.

 - Izrael z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń wycieczka została odwołana


- Hiszpania - Portugalia < kliknij. Termin: 17.- 24.04.2018 - (termin bez zmian)
cena: 
3199 zł + 140 euro 

   I rata zaliczka      350 zł    25.11.2017

   II rata                   700 zł   15.12.2017

   III rata                  700 zł   15.01.2018

   IV rata                1449 zł    1.03.2018


 Zamki nad Loarą < kliknij. Termin: 10 - 14.09.2018; cena: 1999 zł  + 75 euro  

   I rata                   200 zł      25.11.2017

   II rata                  400 zł      25.01.2018

   III rata                 400 zł      25.04.2018

  IV rata                1000 zł     25.07.2018 


Po zebraniu zgłoszeń podany zostanie termin wpłaty zaliczki 
(wycieczka odbędzie się przy zapewnieniu 48 uczestników łącznie z ewentualnym uzupełnieniem z innych UTW).  

Zaliczki należy wpłacać na konto:

73 1020 2313 0000 3102 0465 3558      Gabriel Markiewicz Katowice;
w rubryce: "Tytułem": należy wpisać nazwisko i imię oraz wybraną wycieczkę i termin

Po zapisaniu się na wyjazd w siedzibie Uniwersytetu oraz wpłaceniu zaliczki w określonym terminie, nastąpi podpisanie  z Państwem umowy przygotowanej przez PURA VIDA i przekazanie  szczegółowych  programów. 

Płatności pozostałych rat będą realizowane w systemie ratalnym, przelewem na konto firmowe PURA VIDA podane w umowie. Za dokonane wpłaty  wystawiane będą  paragony fiskalne, które  uczestnicy otrzymają po dokonaniu wpłaty za ostatnią ratę.

W przypadku konieczności wystawienia faktury, prosimy o poinformowanie o tym przy podpisywaniu umowy.

Pozdrawiam 

Rekonwalescent Gabriel Markiewicz

Na bieżąco Pura Vida dysponuje jeszcze wolnymi miejscach:
- do Dubaju 11-17.11 wylot z Katowic
-  na lutowy rejs po Karaibach < kliknij ( 10 wolnych miejsc)
- oraz  Kuba 10 – 19.01.2018 r.  są jeszcze 2 wolne miejsca;

Telefon kontaktowy: 601 632 580


 

PONIŻEJ INFORMACJE O POSTĘPOWANIU PRZY KONKRETNYCH WYCIECZKACH.

1 SŁOWENIA   7 – 12.05.2018  (< kliknij - program)       1295 ZŁ + 100 EURO

Są jeszcze wolne miejsca na tą wycieczkę i zainteresowani  mogą zgłaszać sie telefonicznie wyłacznie w Biurz e ATUTU - telefon powyżej.

 1. raty wpłacają wyłącznie bezpośrednio na konto ATUT-u

ING Bank Śląski z dopiskiem UTW Słowenia

Nr konta: 03 1050 1331 1000 0010 0114 8327

I rata            200 zł          30.06.17

II rata           500 zł          30.10.17

III rata          595 zł          31.03.18

Wpłaty na moje konto zostają zwrócone nadawcy, a wpłata bez uprzedniego potwierdzenia zapisu na listę uczestników nie będą w ATUT miały osoby do zaksięgowania/brak na ich liście/.


Terminarz wyjazdów organizowanych w roku 2017 przez Biuro Podróży i Turystyki ATUT dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w U.Ś. w Katowicach”

IIRegulamin korzystania z wycieczek przygotowanych przez Biuro ATUT w 2017 r.